Strona główna

Rok 2008

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TPL za rok 2008

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Lasu
w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2008 r.

1. Prace organizacyjne

W 2008 r. powstało sześć nowych kół TPL: Koło TPL przy nadleśnictwie Siewierz, Koło TPL przy nadleśnictwie Nowe Ramuki, Koło TPL przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie, Koło TPL Gryf w Kartuzach oraz Koło TPL w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 18 października odbyło się walne zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Lasu, na którym ukonstytuowały się władze oddziału. Spotkanie miało miejsce przy okazji inauguracji Europejskiego Tygodnia Leśnego w Centrum Edukacji Przyrodniczej im. biskupa Jana Chrapka w nadleśnictwie Marcule.

W dniu 20 czerwca 2008 r., w sali Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się VI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2007 r. Delegaci uczestniczący w dyskusji mówili o problemach edukacji leśnej, o potrzebie usystematyzowania społecznych akcji sadzenia lasu oraz o możliwościach pozyskiwania środków na edukację leśną z gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska.

Po wielu dyskusjach i konsultacjach Zarząd Główny ustalił, że z dniem 1 stycznia 2008 r. składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie. Obowiązkiem płacenia składek objęci są pełnoletni członkowie zwyczajni TPL. Osoby niepracujące płacą składkę obniżoną o 50 %. Są to minimalne kwoty składki członkowskiej, która może być podwyższona w drodze dobrowolnej deklaracji członka.

2. Konkurs "Czysty Las"

W dniu 1 lutego 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy PGL Lasy Państwowe i Towarzystwem Przyjaciół Lasu w sprawie konkursu "Czysty Las", a w dniu 21 lutego zostało zawarte szczegółowe porozumienie pomiędzy Centrum Informacyjnym LP (działającym w imieniu PGL LP) i TPL w sprawie realizacji konkursu "Czysty Las", w wyniku których został ogłoszony IV ogólnopolski konkurs "Czysty Las". Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Czwarta edycja obejmowała rok szkolny 2007/2008. Celem konkursu jest poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna młodzieży.

Do konkursu mogły przystąpić dzieci i młodzież ze szkół i innych placówek oświatowych wszystkich typów, a także zespołów szkół, przy czym formalnego zgłoszenia dokonywał dyrektor szkoły. Inaczej niż w latach ubiegłych, w konkursie mogły wziąć udział również przedszkola. Regulamin przewidywał dwie kategorie konkursowe: "Sprzątanie Lasu" - systematyczne akcje zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stała opieka nad wybranym terenem leśnym, polegająca na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowane nieodpłatnie, oraz "Leśną Edukację" - dotyczącą działalności propagującej wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtującej wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. Kategoria "Leśna Edukacja" była adresowana do dzieci i młodzieży niezależnie od wieku, natomiast w kategorii konkursowej "Sprzątanie Lasu" mogła wziąć udział tylko młodzież z placówek oświatowych ponadpodstawowych. W IV edycji konkursu w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" priorytetem tematycznym były zagadnienia "Las w literaturze" oraz "Lasy Europy".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z przebiegu uczestnictwa, które były potwierdzone przez nadleśniczego nadleśnictwa, na terenie którego odbywały się prace. Sprawozdanie z wykonanych prac były przekazywane do 30 czerwca 2008 r. do nadleśnictw, z którymi współpracowały szkoły podczas konkursu. Nadleśnictwa przekazywały sprawozdania do dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, w których powołane przez dyrektora regionalne komisje konkursowe oceniały prace. Następnie zakwalifikowane do finału sprawozdania były przekazywane do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Ich ocenę przeprowadziła centralna komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Tomasz Borecki (przewodniczący komisji), Maciej Białecki (TPL), Marek Jaworowski (Dyrekcja Generalna LP), Andrzej Kawalec (TPL), Grzegorz Pawłowski (Dyrekcja Generalna LP), Zofia Piber (Ministerstwo Edukacji Narodowej) i Ewa Siwiec (Centrum Informacyjne LP).

Na IV edycję konkursu wpłynęło 1480 zgłoszeń, w tym 900 zgłoszeń w kategorii "Leśna Edukacja - dzieci", 292 zgłoszenia w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" i 288 zgłoszeń w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież". Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału konkursu 113 prac w kategorii "Leśna Edukacja - dzieci", 35 prac w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" oraz 39 prac w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież". Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w dniu 28 października 2008 r. w Sali Senatu SGGW, z udziałem rektora SGGW prof. Alojzego Szymańskiego i redaktora Andrzeja Zalewskiego. Uroczystość została uświetniona występem dziecięcej kapeli góralskiej przywiezionej przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

W kategorii "Leśna Edukacja - dzieci" zwyciężyły ex aequo Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Antolce i Przedszkole nr 79 w Poznaniu, otrzymując nagrody o wartości 7 500 zł. Kolejne nagrody otrzymały Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie (III nagroda o wartości 3 000 zł) i Szkoła Podstawowa w Jazgarce (IV nagroda o wartości 2 000 zł). W kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" zwyciężył Zespół Szkół w Piaskach (I nagroda o wartości 10 000 zł). Kolejne nagrody otrzymały Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (II nagroda o wartości 5 000 zł), Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie (III nagroda o wartości 3 000 zł) i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (IV nagroda o wartości 2 000 zł). W kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież" zwyciężył Zespół Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach (I nagroda o wartości 10 000 zł). Kolejne nagrody otrzymały Zespół Szkół w Nowej Cerkwi (II nagroda o wartości 5 000 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie (III nagroda o wartości 3 000 zł) i Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie (IV nagroda o wartości 2 000 zł). Specjalne dyplomy otrzymali nauczyciele zajmujący się zwycięskimi grupami uczniów i nadleśniczowie współpracujący ze zwycięzcami. W tym roku jeden z laureatów, Przedszkole nr 79 w Poznaniu, prace konkursowe wykonywał w lasach komunalnych, dzięki czemu dyplom otrzymał również dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Tomasz Lisiecki. Dyplomami uhonorowano także nadleśniczych nadleśnictw, z terenu których najwięcej szkól zakwalifikowało się do finału: nadleśniczego nadleśnictwa Dojlidy Jeremiego Szklarzewskiego oraz nadleśniczego nadleśnictwa Dukla Tadeusza Łokaja.

We wrześniu Zarząd rozpoczął przygotowania do V edycji konkursu, zwracając się w tej sprawie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz uzyskując patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka nad konkursem.

Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu, dr inż. Maciej Białecki wziął udział w XIII Konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa", która odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2008 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie, przedstawiając referat "Skutki ekologiczne realizacji projektu Czysty Las".

3. Propozycja zmian w ustawie o lasach

Pierwszą wersję przygotowanego przez Towarzystwo projektu zmian w ustawie o lasach Zarząd Główny TPL przyjął w dniu 13 listopada 2007 r. Projekt rozpoczął debatę o potrzebie zmian w ustawie o lasach. W wyniku konsultacji Zarząd przyjął projekt zatytułowany "Propozycja zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach", który został w dniu 20 lutego 2008 r. przekazany do Ministerstwa Środowiska i do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Projekt został zaprezentowany na konferencji zorganizowanej w dniu 4 marca 2008 r. w ramach Forum Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Sali Senatu SGGW. W dyskusji na konferencji głos zabrali m. in. prof. dr hab. Andrzej Szujecki, poseł Stanisław Żelichowski, prof. dr hab. Piotr Paschalis - prezes SITLiD, dr inż. Janusz Dawidziuk - zastępca dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prof. dr hab. Jerzy Więsik, dr inż. Maciej Białecki - członek Zarządu Głównego TPL, dr inż. Piotr Lutyk - dyrektor RDLP w Warszawie, mgr inż. Piotr Mańka - dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, dr inż. Ryszard Kapuściński - zastępca Dyrektora Generalnego LP, senator Stanisław Gorczyca, prof. dr hab. Andrzej Klocek - dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, mgr inż. Adam Szempliński - dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, mgr inż. Bożena Kawecka - leśniczy w Nadleśnictwie Kluczbork i członek Zarządu Głównego TPL, mgr inż. Waldemar Żmijewski - nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków, mgr inż. Zdzisław Siewiera - nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Robert Kaźmierczak - zastępca prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i mgr inż. Wiesław Kosecki - nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn. Projekt został uzupełniony o wnioski i kolejne propozycje zmian sformułowane na Forum i w dniu 17 marca 2008 r. ponownie przekazany do Ministerstwa Środowiska i do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W ostatecznej wersji "Propozycja zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach" składa się z ośmiu rozdziałów. poświęconych powołaniu Głównego Leśnika Kraju i Rady Leśnictwa, powołaniu Rady Lasów Państwowych, problemom zatrudniania pracowników w Lasach Państwowych, jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, edukacji leśnej, regulacji nieruchomości lasów doświadczalnych i nieruchomościom Lasów Państwowych.

Przedstawiciele TPL zostali zaproszeni na konferencję Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej LP poświęconą tematyce zmian w ustawie o lasach, która odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Malinówka w dniach 27-28 marca 2008 r.

4. Konferencja "Leśna edukacja - program i przepisy prawne"

Poszukując możliwości zaspokojenia potrzeb szkół i młodzieży w zakresie edukacji leśnej, a także sposobów optymalnego wykorzystania istniejącego potencjału Lasów Państwowych, Towarzystwo zainicjowało debatę z udziałem środowisk zainteresowanych edukacją leśną. W przygotowanym przez TPL w marcu br. projekcie zmian w ustawie o lasach znajduje się wyodrębniony blok propozycji poprawek dotyczących edukacji leśnej (rozdział VI). W dniach 20-21 maja 2008 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie odbyła się konferencja "Leśna edukacja - program i przepisy prawne", zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele kół Towarzystwa Przyjaciół Lasu, leśnicy, nauczyciele, przedstawiciele kuratoriów oświaty i ministerstw oraz goście zagraniczni.

Referat wiodący przygotował prezes TPL, prof. dr hab. Tomasz Borecki. Autorami pozostałych referatów byli: dr inż. Maciej Białecki, mec. Przemysław Ćwiek, dr Krzysztof Kafel (Ministerstwo Edukacji Narodowej), dr Ewa Pyłka-Gutowska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), mgr inż. Jacek Zadura (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), dr Krystyna Kuszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i mgr inż. Witold Szumarski (nadleśnictwo Kudypy), mgr Beata Szary (Bieszczadzki Park Narodowy), Sirpa Kärkkäinen (Suomen Metsäyhdistys - Fińskie Towarzystwo Leśne), Meinrad Joos (Forstpraesident we Freiburgu), mgr Anna Pikus (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych), mgr inż. Ewa Mackoś (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Michał Nurzyński (Ministerstwo Środowiska) i mgr Dariusz Anderwald (Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie).

Dorobek konferencji w istotny sposób włączył się do debaty o miejscu edukacji ekologicznej w reformie edukacji. Uchwalone na konferencji wnioski okazały się zbieżne z postulatami TPL zawartymi w "Propozycji zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach". Tekst wniosków został przekazany do Ministerstwa Środowiska i do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

5. Udział TPL w XV KWF Tagung

Kongres i targi XV KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) Tagung odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2008 r. w miejscowości Schmallenberg w Niemczech. Towarzystwo Przyjaciół Lasu prezentowało swoje osiągnięcia za pomocą ulotek i banerów prowadząc liczne. rozmowy z osobami zainteresowanymi działalnością TPL. Omawiano cele działalności Towarzystwa, dotychczasowe prace i zadania na przyszłość, jakie stawia sobie TPL. W czasie targów rozdano około tysiąca ulotek zawierających między innymi artykuł "Las potrzebuje przyjaciół" oraz opis działań podejmowanych przez TPL, takich jak konkurs "Czysty Las" i konferencje tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się również statut TPL w wersji polskiej i niemieckiej.

 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu objęło patronatem serię plansz edukacyjnych "Ssaki", wydaną przez Oficynę Wydawniczą Multico.

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.