Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Edukacja Leśna Dorosłych

08/12/2015

O sobie….

     Nazywam się Witold Szumarski. Z zawodu jestem leśnikiem, absolwentem Technikum Leśnego w Białowieży i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W 2004r. zostałem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Jestem założycielem Koła TPL „ Las Kudypski” z Olsztyna. Posiadam dość bogate doświadczenie w zawodzie leśnika. Przez blisko 50 lat pracy zawodowej pełniłem wiele funkcji, począwszy od podleśniczego, leśniczego do inżyniera nadzoru i nadleśniczego. Od blisko 20 lat zajmowałem się organizacją i prowadzeniem edukacji leśnej społeczeństwa. Jestem współzałożycielem i długoletnim opiekunem Leśnego Arboretum i Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Kudypy –RDLP w Olsztynie. Obecnie jestem już emerytem. W naszej organizacji -TPL pełnię funkcję Prezesa Koła i Członka Zarządu Głównego TPL.W bieżącym roku przydzielono mi zadanie upowszechnienia, w ramach działalności statutowej TPL, edukacji leśnej dorosłych.

Nie zaczynam od początku. Przez wiele lat byłem i nadal jestem prelegentem i wykładowcą na Uniwersytetach III-go wieku w województwie warmińsko-mazurskim, a od blisko 10 lat prowadzę edukację leśną w naszym Kole TPL, którego członkami są osoby dorosłe.

Edukacja Leśna w Lasach Państwowych

     Moim zdaniem edukacja leśna dorosłych jest dość skromnie postrzegana i realizowana nie tylko w lasach .Szacuje się, że obejmuje ona ok. 20 % ogółu edukowanych w Lasach Państwowych. Myślę, że jest to ilość zawyżona. Edukacja leśna zazwyczaj jest kierowana do dzieci i młodzieży, dlatego że jest łatwiejsza.

W związku z tym, chciałbym zaproponować naszym Kołom i współpracującym z nimi organizacjom, aby zaangażować się w edukację leśną skierowaną do dorosłych. Myślę, że inni również podzielą ze mną opinię, że jest to potrzebne, a realizacja takich zamierzeń będzie interesująca i da nam wiele satysfakcji. Na początek proponuję zapoznać się z ciekawymi referatami i informacjami o działalności w tym zakresie przez inne podmioty.

Polecam następujące publikacje na temat edukacji dorosłych:

  • Anna Wierzbicka, Marcin Flies, Kinga Jagiełło-Słonimska: „ Oczekiwania osób dorosłych wobec edukacji leśnej”;
  • Paweł Migała: Edukacja dorosłych- powszechną i wielko wymiarową forma aktywności człowieka;
  • Bożena Wiercińska: Przyszłość człowieka – edukacja dorosłych.
  • Doświadczenia z realizacji projektu „Lasy dla życia „ – Fundacja Forum Rozwoju Inicjatyw lokalnych w Krakowie. www.lasydlazycia.info.
  • Edukacja dorosłych w Kole TPL „ Las Kudypski”. zakładka Koła na stronie tpl.www.tpl.org.pl/kudypy.

Prośba i apel do Kół TPL i innych organizacji, którym bliska jest edukacja leśna dorosłych

Liczę że zainteresuję tą tematyką i zostanie ona rozpowszechniona wśród zajmujących się edukacją leśną. Jednocześnie proszę o przesyłanie informacji o doświadczeniach, efektach, wydarzeniach, problemach, ciekawych inicjatywach na mój adres: wszumarski@op.pl.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Darz Bór

Witold Szumarski

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.