Get Adobe Flash player
Strona główna

Władze

Zarząd Główny:

prof. dr hab. Tomasz Borecki - Prezes

Andrzej Kawalec - Wiceprezes

Marcin Zwierzyński - Skarbnik

Bernadeta Andrzejewska

Przemysław Ćwiek

Grzegorz Dąbrowa

Bożena Kawecka

Paweł Siennicki

Albert Stoma

Robert Wielkowski


Główna Komisja Rewizyjna:
dr hab. prof. SGGW Albert Dudek - Przewodniczący
Tadeusz Baran 
Andrzej Rosiński


Główny Sąd Koleżeński:
Maria Brzozowska - Przewodnicząca

Stefan Jaworski

Jerzy Korzeniowski 

Tadeusz Partyka

Józef Sznajder

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.