Strona główna

Władze VI kadencji

Zarząd Główny:

Robert Wielkowski - Prezes

dr Michał Orzechowski - Wiceprezes

Rafał Sienkiewicz - Wiceprezes

Hubert Pawelec - Skarbnik

Karolina Gizińska - Sekretarz

Henryk Bolejko

Ewa Borkowska-Sawicka

Maria Brzozowska

Przemysław Ćwiek

Jacek Grzebisz

Bożena Kawecka


Główna Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Tomasz Borecki - Przewodniczący

Tadeusz Baran

Ewa Nowak-Kowalska


Główny Sąd Koleżeński:

Jerzy Korzeniewski - Przewodniczący

Andrzej Kawalec

Tadeusz Partyka

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.