Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Filmy

Przemówienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników Wielkiego Spotkania Przyjaciół Lasu

Image  

    Honorowy patronat Prezydenta RP
    nad Dniami Przyjaciół Lasu 2015

    ImageLekcja pokazowa przeprowadzona przez leśników, członków Koła TPL "Sosna" w Wyszkowie. Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.<


Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim – Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

    Wystąpienie prof. dr hab. Tomasza Boreckiego - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Janusza Zaleskiego na europejskim finale konkursu YPEF I w Rucianym Nidzie.     

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.   

Wywiad z p. Andreia Ávila ze stowarzyszenia Forestis – gospodarza europejskiego finału YPEF III, który odbędzie się we wrześniu 2013 w Portugalii.     Wystąpienie prof. dr hab. Tomasza Boreckiego – Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej Czysty Las VII.


Wywiad z polskim zespołem podczas finału konkursu YPEF II w Sagadi, Estonia.

Prezentacja polskiego zespołu z Technikum Leśnego w Warcinie podczas finału europejskiego YPEF II w Sagadi.   

Prof. Borecki o lasach i leśnictwie w Polsce

Śpiewa Anna Kemenes ze zwycięskiego zespołu z Węgier – YPEF I, europejski finał w Polsce. 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.