Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Dane kontaktowe

Towarzystwo
Przyjaciół Lasu
 

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

 

adres do korespondencji

Sekretariat Towarzystwa
Przyjaciół Lasu

ul. Czerwonych Maków 12/33,
01-493 Warszawa, Polska,
tel. +48 603 07 85 86

sekretariat@tpl.org.pl


Mapa dojazdu: 

 


 

 

Aktualny nr konta bankowego :
Pekao SA
74 1240 6263 1111 0000 4586 4605

 

 

KRS: 0000165774
REGON: 015551033
NIP: 951-21-02-168

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.