Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Koła szkolne TPL

Twórzmy Szkolne Koła TPL!

Towarzystwo Przyjaciół Lasu rozpoczęło akcję tworzenia ogólnopolskiej sieci Szkolnych Kół TPL, co stanowi podstawę nowego programu leśnej edukacji społecznej dzieci i młodzieży.
Koła szkolne tworzone są przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówkach oświatowych i wychowawczych.

W ramach działalności koła:

  • Uczniowie: zdobywają i pogłębiają wiedzę o lesie i przyrodzie, uczestniczą w konkursach organizowanych przez TPL, promują działania związane z ekologią, współpracują z uczniami z innych kół.
  • Opiekunowie koła: organizują spotkania, lokalne konkursy i zajęcia terenowe, wystawy, wycieczki i wszelkie inne formy promowania tematyki leśnej a także współpracują i wymieniają doświadczenia z członkami innych kół TPL.
  • Towarzystwo Przyjaciół Lasu: koordynuje działalność kół, przesyła informację o działaniach i konkursach edukacyjnych, pomaga w zorganizowaniu zajęć terenowych i kameralnych, organizuje spotkania i szkolenia opiekunów kół z terenu regionu i kraju, wspiera działalność kół przy małych szkołach wiejskich.

Wystarczą dwie dorosłe osoby i dziesięciu uczniów aby utworzyć Szkolne Koło TPL! Zachęcamy wszystkich - uczniów, nauczycieli, leśników i samorządowców do tworzenia szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Do stworzenia trwałych, wspólnych struktur leśnej edukacji społecznej.

Procedura tworzenia Szkolnych Kół TPL

1. Koło szkolne powinno liczyć co najmniej dziesięciu uczniów  i co najmniej dwie osoby pełnoletnie – założycieli koła, w tym lidera- nauczyciela, który kieruje działalnością koła.

2. Osoby pełnoletnie – założyciele koła (nauczyciele, leśnicy, samorządowcy , wszyscy zainteresowani edukacją leśną) oraz uczniowie wypełniają:
ZBIOROWĄ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
KOŁA SZKOLNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU


i przesyłają wraz ze zgodą dyrektora placówki (do pobrania: zgoda dyrektora) na adres:
Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu
01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków 12/33
email:
sekretariat@tpl.org.pl tel/faks: 22 621 11 26.

3. Osoby pełnoletnie, nie należące do Towarzystwa Przyjaciół Lasu wypełniają także:
DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU

przeznaczoną dla pełnoletnich członków Towarzystwa Przyjaciół Lasu i przesyłają na ten
sam adres.

Deklaracje dostępne są na stronie internetowej http://tpl.org.pl/przylacz

 


Koła szkolne TPL - lista

1. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku
email: spbisztynek@wp.pl
Lider Koła: Magdalena Marczak

2. Koło Szkolne TPL przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie
email: gimsobkow@wp.pl
Lider Koła: Dyr. Stanisław Osowski

3. Koło Szkolne TPL przy Gimnazjum Publicznym im. Św. Anny w Ujeździe
email: pgujazd@onet.eu
Lider Koła: Irena Kosarzycka

4. Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół w Resku
email: moresko@op.pl
Lider Koła: Agata Mielniczek

5. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
email: rzekunpodstawowa@oswiata.org.pl
Lider Koła: Ewa Borkowska

6. Koło Szkolne TPL przy Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
email: ewa.kowalska2@vp.pl
Lider Koła: Ewa Nowak-Kowalska     
 
7. Koło Szkolne TPL w Łobzie
email: karpinskihubert@gmail.com
Lider Koła: Hubert Karpiński
 
8. Koło Szkolne TPL przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym
email: pgtrzydnik@poczta.onet.pl
Lider Koła: Henryk Flis
 
9. Koło Szkolne TPL przy Publicznej Szkole Podstawowej w Knurowcu
email: spknurowiec@tlen.pl
Lider Koła: Zofia Sarnacka
 
10. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie
email: zs46@edu.um.warszawa.pl
Lider Koła: Bernadeta Andrzejewska
 
11. Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
email: sekretariatlo7@zso7gda.pl
Lider Koła: Iwona Koch
 
12. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie
email: spbukwald@interia.pl
Lider Koła: Katarzyna Szkatuła

13. Koło Szkolne  TPL przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku
email: wiosnazima@gmail.com
Lider Koła: Anna Węglarz

14. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie
email: jedynkaspm@wp.pl
Lider Koła: Krzysztof Świerczek

15. Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół w Gwizdałach
email: szkolagwizdaly@wp.pl
Lider Koła: Mirosława Stępień

16. Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół w Margoninie, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika
email: spmargonin@poczta.onet.pl
Lider Koła: Renata Szymanowska

17. Koło Szkolne TPL przy przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach - Btamurze
email: gimploniawy@gmail.com
Lider Koła: Alicja Dudek

18. Koło Szkolne TPL przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach
email: psp_raki@wp.pl
Lider Koła: Magdalena Janowska

19. Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół w Białej, Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
email: bszkola@o2.pl
Lider Koła: Jolanta Nieścior

20. Koło Szkolne TPL przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Bielicach
email: mow.bielice@powiat.mogilno.pl
Lider Koła: Kamila Skowrońska

21. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
email: sp_bakowice@wodip.opole.pl
Lider Koła: Andrzej Piwowarczyk

22. Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej w Chodlu
email: spchodel@poczta.wp.pl
Lider Koła: Teresa Mela

23. Koło Szkolne TPL przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Hucie Dzierążynskiej
e-mail: nsphuta@interia.pl
Lider Koła: Małgorzata Kawka

24. Koło Szkolne TPL przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
e-mail: dyrektor@lo-lancut.pl
Lider Koła: Ludmiła Smęt-Dudziak

25. Koło Szkolne TPL przy ZS w Kępicach - Przedszkole Samorzadowe
e-mail: przedszkolekepice@op.pl
Lider Koła: Barbara Ruszkiewicz

26. Koło Szkolne TPL przy ZS w Gozdzie
e-mail: szkolagozd@op.pl
Lider Koła: Wioletta Piecek

27. Koło Szkolne TPL przy Publicznym Gimnazjum w Lasowicach Wielkich
e-mail: zgsp.lasowicewielkie@onet.pl
Lider Koła: Katarzyna Widera - Oboza

28. Koło Szkolne TPL przy ZGSP w Lasowicach Wielkich
e-mail: zgsp.lasowicewielkie@onet.pl
Lider Koła: Krzysztofa Hrywna

29. Koło Szkolne TPL "Leśne Ludki" przy Szkole Podsawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im Artura Oppmana w Warszawie
e-mail: sekret.sp275@gmail.com
Lider Koła: Grażyna Papużyńska

30. Koło Szkolne TPL "Leśne Skrzaty" przy ZS w Pieckach
e-mail: sppiecki@o2.pl
Lider Koła: Elzbieta Łachan - Kotlarek

31. Koło Szkolne TPL przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie
e-mail: osw-wyszkow@wp.pl
Lider Koła: Ewa Runo

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.