Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

FAQ - Szkoły pytają

Dlaczego warto utworzyć szkolne koło TPL? 

Korzyści płynące z utworzenia szkolnego koła TPL to przede wszystkim bycie odbiorcą naszego programu dedykowanego specjalnie Kołom Szkolnym Towarzystwa Przyjaciół Lasu, który zapewnia m.in.:

  • Przesyłanie darmowych tytułów edukacyjnych związanych z tematyka leśną, dzięki czemu uczniowie zdobywają i pogłębiają wiedzę o lesie i przyrodzie.
  • Uczestnictwo dzieci i młodzieży w organizowanych przez nas konkursach oraz współtworzonych przez nas prestiżowych konkursach międzynarodowych takich jak Young People in European Forests (YPEF)
  • Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Kołami Szkolnymi i Kołami Terenowymi

Ponadto dołączając do TPL stajesz się członkiem społeczności, która swoimi działaniami dba o dobro lasu

oraz całej przyrody.

 

Jaka jest procedura utworzenia szkolnego koła TPL?

Proces ten przedstawia się następująco:

a)   Należy zebrać co najmniej 10 chętnych uczniów (w wieku 7-18 lat) i minimum dwóch pełnoletnich opiekunów (z pośród których jeden opiekun zostaje liderem).

b)   Wszyscy (za równo uczniowie jak i opiekunowie) wypełniają Zbiorową deklaracja członkowską koła szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu, dysponując uprzednio zgodami prawnych opiekunów uczniów na ich członkostwo w Stowarzyszeniu, oraz załączają do niej Zgodę dyrektora placówki

c)   Osoby pełnoletnie wypełniają dodatkowo Deklarację członkowska Towarzystwa Przyjaciół Lasu

d)   Wypełnione deklaracje należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu

ul. Czerwonych Maków 12/33

01-493 Warszawa

lub mailem: sekretariat@tpl.org.pl

 

Chcielibyśmy otrzymać od TPL materiały edukacyjne dla szkoły, w jaki sposób możemy je dostać?

Wystarczy zwrócić się do nas w tej sprawie - szkołom które, wyrażą chęć utworzenia Koła Szkolnego TPL z przyjemnością przekażemy publikacje, o których więcej na stronie Książki o lasach i leśnictwie.


W jakich konkursach edukacyjnych możemy wziąć udział i w jaki sposób?

Zapraszamy do udziału we współorganizowanym przez TPL międzynarodowym konkursie Young People in European Forests. Konkurs ten opiera się na idei „Integracja przez edukację”, która poprzez współzawodnictwo młodzieży krajów europejskich i edukację leśną ma na celu zasianie w nich poczucia, że przyroda europejska z jej różnorodnością biologiczną to jedna całość.

W ramach YPEF organizowane są również inne minikonkursy.

Wszystkie najnowsze informacje o tych oraz nadchodzących konkursach możecie znaleźć

na stronach internetowych YPEF a także na naszym profilu na Facebooku.

 

W jakich konkursach fotograficznych mogę wziąć udział? 

Kilka razy w roku w organizowane są minikonkursy fotograficzne o tematyce leśnej, zapraszamy do wzięcia w nich udziału, konkursy te ogłaszane są na profilu YPEF na Facebooku oraz na stronach internetowych YPEF

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.