Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Przyłącz się do nas

Poniżej zamieszczamy deklaracje dla osób chcących przystąpić do naszego towarzystwa.

Deklaracja członkowska Towarzystwa Przyjaciół Lasu - dokument PDF

Zbiorowa deklaracja członkowska koła szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu  - dokument PDF
Deklaracja członkowska Towarzystwa Przyjaciół Lasu dla członków wspierających - dokument programu Microsoft Word

Wypełnione deklaracje należy przekazać na adres:

Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu
ul. Czerwonych Maków 12/33
01-493 Warszawa
Polska
e-mail: sekretariat@tpl.org.pl

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.