Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska

23/06/2017

Towarzystwo Przyjaciół Lasu ma zaszczyt zaprezentować działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.
Zachęcamy do lektury pakietu materiałów zawierających między innymi sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2016/2017.
Materiały zaprezentowano dzięki uprzejmości Pani Aliny Dżugały - liderki Koła Szkolnego TPL w Lubięcinie.

Program Leśny "Przyjaciele Lasu” dla Klas I – III w Zespole Szkół w Lubięcinie
Program leśny przeznaczony jest dla uczniów klas I -III. Został opracowany na podstawie Podstawy Programowej z dnia 30 maja 2014. Będzie realizowany w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Czytaj dalej

Program Koła Szkolnego TPL w Zespole Szkół w Lubięcinie
Edukacja przyrodnicza jest ważnym elementem w edukacji dziecka, szczególnie propagowanie treści ekologicznych dotyczących ochrony naturalnego środowiska. Przybliżając relacje panujące w środowisku i towarzyszące im zagrożenia sugerujemy dzieciom styl życia i kształtujemy pozytywną postawę emocjonalną nie tylko wobec środowiska, ale również wobec drugiego człowieka
Czytaj dalej

Program Współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas”
Czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
Sprawozdanie zawiera wszystkie ogólne działania podjęte przez Zespół Szkół w Lubięcinie w celu realizacji edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska. Dodatkowo zawiera informacje dotyczące realizacji zajęć w grupach uczniów klas I - III oraz klas IV – VI należących do Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu utworzonego w szkole w bieżącym roku szkolnym.
Czytaj dalej

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.