Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Już ponad 400 zgłoszeń do konkursu „Nasze Nadleśnictwo”

14/03/2016

 

Do 14 marca z całej Polski zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie 1225 zespołów z 443 placówek. Przypominamy, że jeszcze tylko 4 dni czekamy na zgłoszenia!

Znamy zwycięzców III-go Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Lesie w gminie Dywity

 

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń konkursu Nasze Nadleśnictwo do 18 marca 2016 r.

04/03/2016

Na prośbę zainteresowanych termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Nasze Nadleśnictwo” został przedłużony do 18 marca 2016 r.

Konkurs Leśna Rodzina

02/03/2016

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Leśna rodzina zostało zakończone.
Zgodnie z regulaminem termin zgłoszeń minął 21 lutego 2016 roku. Z terenu całej Polski zgłosiło się 587 placówek. Oczekujemy na wybrane prace do 15 kwietnia 2016 roku.

Jak pisać prezentacje YPEF - odpowiedzi na pytania

25/02/2015

Szanowni Państwo,

mając na uwadze sugestie nauczycieli i uczestników konkursu YPEF w Polsce i innych krajach europejskich wprowadziliśmy w tym roku zmiany w formule eliminacji do konkursu w Polsce, czyniąc je bez wątpienia bardziej atrakcyjnymi i efektywnymi. Zespoły uczestniczące w konkursie przygotowują prezentacje multimedialne związane z tematem „Forest in Poland and Europe. Characteristics and management”. Przygotowanie prezentacji wyzwala w zespole samodzielność, pozwala na znacznie skuteczniejsze przyswojenie większej wiedzy, uczy analitycznego ujęcia tematu i znacznie lepiej przygotowuje zespół do finału europejskiego, którego uczestnicy będą poddani podobnemu zadaniu w międzynarodowych zespołach.

Pytania może budzić zakres tematyczny prezentacji. Zgodnie z regulaminem praca może stanowić ogólne omówienie tematu lub może skupić się na jednym z aspektów zagadnienia wybranym przez zespół.

Dla przykładu prezentacja może stanowić krótki opis

  • Charakterystyki znanego młodzieży lasu na tle regionu,Polski czy Europy
  • Popularnych i rzadkich gatunków flory i fauny w jednym z krajów lub w regionie
  • Gatunków chronionych i ich siedlisk
  • Lesistości danego kraju lub całej Europy i jej zmian
  • Obszarów Natura 2000
  • Parków Narodowych
  • Struktury własności leśnej i dostępności lasów
  • Wielkości pozyskania surowca drzewnego w różnych formach własności
  • Funkcji pozaprodukcyjnych i wiązania CO2

Zachęcamy do wskazania relacji między poszczególnymi elementami np. wielkość zalesienia i jego zmian lub wielkość pozyskania surowca drzewnego w zależności od struktury własności leśnej i struktury wiekowej lasów.

Odpowiadając na pojawiające się pytania o zasady oceny chcielibyśmy zapewnić, że oprócz wiedzy zawartej w krótkich prezentacjach liczyć się będzie inwencja. Prezentacje powinny być wyrazem osobistego zaangażowania młodych autorów a nie tylko popisem możliwości programu komputerowego.

Liczymy, że wzorem ubiegłych lat nauczyciele koordynatorzy roku otoczą opieką uczestników konkursu i zachęcą ich do samodzielnej pracy.

Z poważaniem
Andrzej Kawalec
Michał Orzechowski
Międzynarodowa Komisja YPEF

Nowa formuła eliminacji YPEF w Polsce!

20/02/2016

ImageZapraszamy do udziału w konkursie YPEF! Nowa, atrakcyjna formuła eliminacji- w tym roku czekamy na prezentacje multimedialne. Finał Krajowy w SGGW w Warszawie. Przewidziano atrakcyjne nagrody! Zwycięska drużyna weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się na Łotwie! Więcej informacji na stronie internetowej http://ypef.eu/poland, w biurze konkursu office@ypef.eu tel. 22.621.11.26, 794353404 oraz u koordynatora konkursu dr Michała Orzechowskiego michal.orzechowski@wl.sggw.pl

Poznajcie piękno i różnorodność lasów Europy, spotkajcie rówieśników z innych krajów europejskich!

Zapraszamy!
Towarzystwo Przyjaciół Lasu

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń konkursu Leśna Rodzina do 21 lutego 2016 r.

19/02/2016

ImageNa prośbę zainteresowanych termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Leśna Rodzina został przedłużony do 21 lutego 2016 roku. Podkreślamy, że termin przyjmowania prac nie ulegnie zmianie!

 

Aktualna baza zgłoszeń:

                               

*baza została ułożona alfabetycznie według nazwiska koordynatora

Międzynarodowy Konkurs YPEF „Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy”

Zapraszamy do udziału w konkursie YPEF! Poznajcie piękno i różnorodność lasów Europy, spotkajcie rówieśników z innych krajów europejskich!

02/02/2015

Cele konkursu

Celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący w roku szkolnym2015/2016 w wieku od 13 do 20 lat.

Czytaj dalej

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.