Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Konkurs rysunkowy „LEŚNA RODZINA”

12.05.2016

Konkurs „Leśna Rodzina” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Leśna Rodzina" został rozstrzygnięty!

Oto wyniki:

Kategoria - przedszkolak

I miejsce

Jakub Horodecki "Kacza rodzinka"Ex aequoMaria Trocka „Sarenki”
Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach Przedszkole w Suszu
 
Czytaj dalej

 

10.05.2016

Zmiana w regulaminie konkursu "Leśna Rodzina"

Zmiana Regulaminu Leśna Rodzina na podstawie pkt 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej organizatora.

Zmianie ulega 11 punkt Regulaminu Konkursu rysunkowego "Leśna Rodzina", który otrzymuje brzmienie:
11. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy (za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody i siedem wyróżnień w kategorii „KLASA I-III”. W kategorii „PRZEDSZKOLAK”  za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody i dziesięć wyróżnień). Komisja Konkursowa konkursu Leśna Rodzina może przyznać Extra Wyróżnienie.


 

 

 

 

Dyplomy do pobrania!

 

24/04/2016

ImageLeśna Rodzina dyplom przedszkolny za zajęcie I miejscaImageLeśna Rodzina dyplom szkolny za zajęcie I miejsca
ImageLeśna Rodzina dyplom przedszkolny za zajęcie II miejscaImageLeśna Rodzina dyplom szkolny za zajęcie II miejsca
ImageLeśna Rodzina dyplom przedszkolny za zajęcie III miejscaImageLeśna Rodzina dyplom szkolny za zajęcie III miejsca
ImageLeśna Rodzina dyplom przedszkolny za  uczestnictwo w konkursieImageLeśna Rodzina dyplom szkolny za  uczestnictwo w konkursie

 

Zobacz galerię konkursu Leśna rodzina


Kategoria PrzedszkolakKategoria Klasa I-III

 

Zapraszamy do udziału w konkursie rysunkowym
„Leśna Rodzina”!

Zachęcamy Was do podzielenia się z nami swoimi leśnymi obserwacjami. Z pewnością każdy z Was spacerując po lesie, czy parku zauważył coś ciekawego, czy też usłyszał niesamowitą historię. Przedstawcie to! Poruszcie swoją wyobraźnię i przelejcie ją na papier lub płótno.

Konkurs polega na przedstawieniu wizerunku leśnej rodziny. Uczestnik, bazując na własnych obserwacjach przyrody, przedstawia nam je w postaci obrazu.


Konkurs składa się z dwóch etapów i podzielony jest na dwie kategorie:

Kategoria „Przedszkolak” - skierowana do dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do przedszkoli.

Kategoria „Klasa I-III” - skierowana do dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klas I-III szkół podstawowych.

Etap szkolny - uczniowie zgłoszonej szkoły/placówki wykonują prace konkursowe, które są ocenianie przez nauczyciela-koordynatora. Spośród prac konkursowych, nauczyciel-koordynator wyłania jedną najlepszą z danej kategorii i przesyła jej skan (nie zdjęcie) do Komisji Konkursowej - Leśna Rodzina

Etap ogólnopolski - prace przesłane z całej Polski oceniane są przez Komisję Konkursową - Leśna Rodzina.

 

Zgłoszenie szkoły/placówki przez nauczyciela-koordynatora do konkursu następuję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu bannerka

i przesłanie go w formie załącznika na adres Krajowej Komisji Konkursowej kontakt@przyjacielelasu.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2016 r.

 

Image

 

Prace konkursowe zgłoszonych szkół/placówek prosimy przesyłać (jako załączniki) wraz z formularzem do wysyłki i oświadczeniem nauczyciela-koordynatora (Załącznik 1) w formie elektronicznej na adres:

kontakt@przyjacielelasu.org.pl

Formularz do wysyłki wraz z oświadczeniem nauczyciela-koordynatora jest dostępny po kliknięciu bannerka 

Termin nadsyłania prac mija 15.04.2016 r.

 

Na laureatów konkursu czekają nagrody, które zostaną wręczone podczas obchodów

Dni Przyjaciół Lasu 2016 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy

 

Regulamin konkursu dostępny jest po kliknięciu bannerka

 

Informacji o konkursie udziela:

Koordynator konkursu

Grzegorz Dąbrowa

tel. 506 790 593

kontakt@przyjacielelasu.org.pl

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.