Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Booklet "Leśne Zwierzęta"

Poniżej przedstawiamy zbiór prac poetyckich i rysunkowych wykonanych przez Pięciolatków z Przedszkola Publicznego nr 15 w Pile wraz z Rodzicami.

Zapraszamy do zapoznania się z bookletem "Leśne Zwierzęta" a Przedszkolakom z Piły gratulujemy talentu!

 

Booklet "Leśne Zwierzęta"

Dziękujemy za udział w Dniach Przyjaciół Lasu 2015

21/06/2015

Drodzy uczestnicy Dni Przyjaciół Lasu 2015!
Z dniem 22 czerwca br. swoje prace kończy Komitet Organizacyjny Dni Przyjaciół Lasu 2015, jednak w dalszym ciągu można kontaktować się z nami pod adresem kontakt@przyjacielelasu.org.pl.
Dziękujemy Dzieciom i Młodzieży za udział w konkursach i obchodach Dni Przyjaciół Lasu 2015, zaś Nauczycielom i Leśnikom za wielką pomoc w ich organizacji.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Komitet Organizacyjny Dni Przyjaciół Lasu 2015

Wakacyjny konkurs „Lato w Lesie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie

Lato w Lesie”!

Zachęcamy Was do podzielenia się z nami swoimi wakacyjnymi, leśnymi wspomnieniami.

Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:

Konkurs rysunkowy - skierowany do dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będą do przedszkoli oraz klas I - III szkoły podstawowej.
Uczestnicy konkursu wykonują prace rysunkowe na temat swojej wakacyjnej przygody związanej z lasem (np. wycieczka do lasu podczas pobytu na koloniach, obozie czy wczasach z rodzicami, wizyta na ścieżce edukacyjnej, pobyt na leśnym biwaku itp.)

Konkurs fotograficzny - skierowany do dzieci i młodzieży, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będą do klas IV - VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu wykonują w trakcje wakacji fotografie związane z przygodą w lesie, starając się wyeksponować piękno leśnej przyrody (dopuszczalne są również zdjęcia lasu w okresie letnim obrazujące jego walory i piękno).

Spośród prac konkursowych (jednej kategorii), wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła za pomocą formularza zgłoszeniowego. Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu, praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.

Zgłoszenia do konkursu wraz z pracami konkursowymi można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.tpl.org.pl/lato_w_lesie

Formularz służy do jednoczesnego zgłaszania placówki do konkursu oraz przesyłania prac konkursowych.

 

W przypadku problemów z formularzem zgłoszeniowym: KLIKNIJ TUTAJ

 

Na zgłoszenia czekamy do 2 października 2015 r.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.tpl.org.pl/regulamin_lato_w_lesie.pdf

Koordynator konkursu:
Rafał Kruk
kontakt@przyjacielelasu.org.pl
tel. 721 353 400

XIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu

18/06/2015

ImageW dniu 11 czerwca 2015 r. odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie XIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL w 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2014 rok.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu III kadencji.

 

Image

Wybrane zostały władze IV kadencji. Powołano Zarząd Główny w składzie: prof. dr hab. Tomasz Borecki - prezes, Andrzej Kawalec - wiceprezes, Marcin Zwierzyński - skarbnik oraz członkowie: Bernadeta Andrzejewska, Przemysław Ćwiek, Grzegorz Dąbrowa, Bożena Kawecka, Paweł Siennicki, Albert Stoma, Witold Szumarski i Robert Wielkowski. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: prof. SGGW, dr hab. Albert Dudek, Tadeusz Baran i Andrzej Rosiński. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Maria Brzozowska - przewodnicząca, Stefan Jaworski, Jerzy Korzeniowski, Tadeusz Partyka i Józef Sznajder.
Image ImageW ramach dyskusji omówiono najważniejsze zadania i cele Towarzystwa Przyjaciół Lasu w najbliższych latach.

 

 

 

Zobacz glaerię zdjęć z  XIII Walnego Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

O różnorodności biologicznej w "Garncarskiej Wiosce"

21/05/2015

     Koło TPL" Las Kudypski" współpracujące od kilku lat z Fundacją NIDA z Nidzicy zostało zaproszone do udziału w konferencji której przewodnim tematem było "Bioróżnorodność-nasze życie.Jest to kontynuacja ciekawego projektu pt"Laboratorium Przyrody " realizowanego w znanej ze swej aktywności społecznej "Garncarskiej Wiosce". W konferencji uczestniczyli, oprócz członków naszego koła, pracownicy naukowi i studenci z Katedry Leśnictwa UW-M z Olsztyna,leśnicy z kilku nadleśnictw,przedstawiciele samorządów,dzieci i młodzież szkolna w sumie ok 130 osób .Referat "O ochronie walorów przyrodniczych w lasach Warmii i Mazur" w postaci interesującej prezentacji przedstawił Prezes Koła Witold Szumarski.Uczestnicy konferencji mieli też możliwość poznania interesującej działalności społecznej Zarządu , pracowników i wolontariuszy Fundacji z tryskającym energią Prezesem Krzysztofem Margolem. Szczególne zainteresowanie wzbudził urządzony zaledwie od kilku lat "Rajski Ogród" w którym m. in. rośnie posadzone przez nas rajskie drzewko.
Więcej o " Garncarskiej Wiosce" www.garncarskawioska.pl
 
Witold Szumarski

Finał krajowy konkursu YPEF V PL – Warszawa 20 maja 2015 r.

16/05/2015

W środę, 20 maja w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędzie się finał krajowy konkursu YPEF V w Polsce. Część uczestników przyjeżdża poprzedniego dnia – organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach gościnnych Ikar i domach studenckich SGGW. Pozostali przyjadą w środę rano. Obejrzyjcie mapkę na której zaznaczono ważne obiekty i parkingi. Wjeżdżając samochodem lub busem na teren kampusu włóżcie za przednią szybę kartkę z napisem YPEF.

O godz. 11.30 rozpoczynamy finał. Pisanie testu odbywa się w godz. 12.00 -13.30. Po zakończeniu testu zapraszamy gości na obiad. W tym czasie Krajowa Komisja YPEF sprawdza testy. Następnie zostaną ogłoszone wyniki, być może poprzedzone dogrywką. Życzymy sukcesu!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.