Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Jak pisać prezentacje YPEF - odpowiedzi na pytania

25/02/2015

Szanowni Państwo,

mając na uwadze sugestie nauczycieli i uczestników konkursu YPEF w Polsce i innych krajach europejskich wprowadziliśmy w tym roku zmiany w formule eliminacji do konkursu w Polsce, czyniąc je bez wątpienia bardziej atrakcyjnymi i efektywnymi. Zespoły uczestniczące w konkursie przygotowują prezentacje multimedialne związane z tematem „Forest in Poland and Europe. Characteristics and management”. Przygotowanie prezentacji wyzwala w zespole samodzielność, pozwala na znacznie skuteczniejsze przyswojenie większej wiedzy, uczy analitycznego ujęcia tematu i znacznie lepiej przygotowuje zespół do finału europejskiego, którego uczestnicy będą poddani podobnemu zadaniu w międzynarodowych zespołach.

Pytania może budzić zakres tematyczny prezentacji. Zgodnie z regulaminem praca może stanowić ogólne omówienie tematu lub może skupić się na jednym z aspektów zagadnienia wybranym przez zespół.

Dla przykładu prezentacja może stanowić krótki opis

  • Charakterystyki znanego młodzieży lasu na tle regionu,Polski czy Europy
  • Popularnych i rzadkich gatunków flory i fauny w jednym z krajów lub w regionie
  • Gatunków chronionych i ich siedlisk
  • Lesistości danego kraju lub całej Europy i jej zmian
  • Obszarów Natura 2000
  • Parków Narodowych
  • Struktury własności leśnej i dostępności lasów
  • Wielkości pozyskania surowca drzewnego w różnych formach własności
  • Funkcji pozaprodukcyjnych i wiązania CO2

Zachęcamy do wskazania relacji między poszczególnymi elementami np. wielkość zalesienia i jego zmian lub wielkość pozyskania surowca drzewnego w zależności od struktury własności leśnej i struktury wiekowej lasów.

Odpowiadając na pojawiające się pytania o zasady oceny chcielibyśmy zapewnić, że oprócz wiedzy zawartej w krótkich prezentacjach liczyć się będzie inwencja. Prezentacje powinny być wyrazem osobistego zaangażowania młodych autorów a nie tylko popisem możliwości programu komputerowego.

Liczymy, że wzorem ubiegłych lat nauczyciele koordynatorzy roku otoczą opieką uczestników konkursu i zachęcą ich do samodzielnej pracy.

Z poważaniem
Andrzej Kawalec
Michał Orzechowski
Międzynarodowa Komisja YPEF

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.