Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Wybór nowego Zarządu w TPL „Dolina Małej Panwi”

18/12/2015

W Kole TPL „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem, w dniu 23.11.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego wybrano nowy Zarząd.

W składzie:
Prezes Zarządu Koła - Maria Andrzejewska
Wiceprezes Zarządu Koła - Anna Bujmiła
Skarbnik Koła - Tomasz Konfederak
Sekretarz Koła - Agnieszka Jamrozik
Członkowie Zarządu Koła - Paweł Siennicki, Zdzisław Siewiera, Edward Dziedzic

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.