Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

...

 

 Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 12 listopada 2017 r. zmarł

 

Ś.P.

mgr inż. Witold Szumarski


wspaniały Człowiek, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Prezes Koła „Las Kudypski”

 

Cześć Jego pamięci

 

członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

 

 

Działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska

23/06/2017

Towarzystwo Przyjaciół Lasu ma zaszczyt zaprezentować działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.
Zachęcamy do lektury pakietu materiałów zawierających między innymi sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2016/2017.
Materiały zaprezentowano dzięki uprzejmości Pani Aliny Dżugały - liderki Koła Szkolnego TPL w Lubięcinie.

Program Leśny "Przyjaciele Lasu” dla Klas I – III w Zespole Szkół w Lubięcinie
Program leśny przeznaczony jest dla uczniów klas I -III. Został opracowany na podstawie Podstawy Programowej z dnia 30 maja 2014. Będzie realizowany w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Czytaj dalej

Program Koła Szkolnego TPL w Zespole Szkół w Lubięcinie
Edukacja przyrodnicza jest ważnym elementem w edukacji dziecka, szczególnie propagowanie treści ekologicznych dotyczących ochrony naturalnego środowiska. Przybliżając relacje panujące w środowisku i towarzyszące im zagrożenia sugerujemy dzieciom styl życia i kształtujemy pozytywną postawę emocjonalną nie tylko wobec środowiska, ale również wobec drugiego człowieka
Czytaj dalej

Program Współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas”
Czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
Sprawozdanie zawiera wszystkie ogólne działania podjęte przez Zespół Szkół w Lubięcinie w celu realizacji edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska. Dodatkowo zawiera informacje dotyczące realizacji zajęć w grupach uczniów klas I - III oraz klas IV – VI należących do Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu utworzonego w szkole w bieżącym roku szkolnym.
Czytaj dalej

XV Walne Zgromadzenie TPL

Protokół z finału krajowego konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2017

rszawa, 25.05.2017 r.

Dnia 24 maja 2017 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Finał Krajowy VII edycji Międzynarodowego Konkurs u YPEF Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy 2016/2017 w Polsce.

Wzięło w nim udział 21 drużyn, których prezentacje osiągnęły najwyższe oceny w kwalifikacjach. Zmagania finałowe odbywały się na zasadzie testów. Ze względu na jednakowy wynik dwóch drużyn z 3 najlepszych (21 pkt) zorganizowano dogrywkę, która wyłoniła kolejność na podium.

Do wzięcia udziału w finale europejskim na Węgrzech został zakwalifikowany zespół reprezentujący: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pod opieką nauczyciela, Pani Marii Szot, w składzie: Kamila Bugaj, Jakub Czołowski, Wojciech Węgrzyn.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zespół ten nie będzie mógł wyjechać, w finale weźmie udział drużyna następna w kolejności uzyskanych punktów.

 

Konferencja „Dolina Małej Panwi”

04/06/2017

24 maja 2017 r. na deskach Kinoteatru w Zawadzkiem odbyła się kolejna Konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem. Konferencja inna niż zwykle, gdyż uświetniająca jubileusz dziesięciolecia działalności Koła TPL.

Informacja o finale konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2017

10/05/2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Krajowej europejskiego konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2017, serdecznie gratulujemy zespołom zakwalifikowania się do finału.

Finał będzie miał miejsce 24 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr 9, w Auli Kryształowej. Będzie miał formę testu. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe niektóre z zadań mogą być zorganizowane na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Auli.

W trakcie zmagań finałowych zespół może mieć do dyspozycji słownik, który będzie kontrolowany przez członków Komisji. Zespół pracuje samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.

Samochody można pozostawić na parkingu przylegającym do ul. Nowoursynowskiej lub na podziemnym parkingu po drugiej stronie ulicy, przy budynku 34. Pomocny może być plan Kampusu SGGW http://www.sggw.pl/kontakt__/kampus-sggw

Organizatorzy dla zespołów wraz z nauczycielem zapewniają obiad. Osoby zainteresowane noclegami mogą rezerwować je osobiście (np. w Hotelu SGGW IKAR http://ikar.sggw.pl). Niestety nie możemy zapewnić finansowania Państwa noclegów.

Prosimy o przybycie przynajmniej kwadrans przed wyznaczonym czasem.
W razie problemów prosimy o kontakt, np. z niżej podpisanym koordynatorem 607 231 667.

Z wyrazami szacunku
Michał Orzechowski
Przewodniczący Komisji Krajowej YPEF 2017

Wyniki eliminacji krajowych VII edycji konkursu YPEF w Polsce

07/05/2017

ImageSzanowni Państwo,
Komisja krajowa konkursu YPEF z uwagą oceniła wszystkie nadesłane prace, także te, które przyszły z niewielkim opóźnieniem, miały o kilka slajdów za dużo, czy nie spełniły warunku objętości w MB. Staraliśmy się nie traktować tych niedociągnięć jako warunków wykluczających, będąc pod wrażeniem indywidualności podejścia do tematu pożarów w lasach. Każdy z członków zespołu sprawdzającego ocenił każdą z prac. Wyliczona średnia z ocen zespołu sprawdzającego pozwoliła na wyłonienie 21 zespołów zakwalifikowanych do finałowego konkursu, z powodu równej oceny kilku zespołów zamykających stawkę. Szczegóły dotyczące tego finału pojawią się na stronie w najbliższych dniach.

z wyrazami szacunku
w imieniu Komisji Krajowej YPEF VII
Michał Orzechowski

Członkowie Koła TPL w Szczecinku w Dniu Matki Ziemi

04/05/2017

Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia br. planu pracy na 2017 rok, członkowie oraz sympatycy Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku, celem uczczenia Dnia Ziemi w dniu 22 kwietnia uczestniczyli w akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Czarnobór. W sadzeniu lasu wzięli również udział pracownicy Nadleśnictwa Czarnobór wraz z rodzinami oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenia „Amazonki” ze Szczecinka.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.