Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

X REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „Las w poezji ”

17/02/2018

„To czy będzie woda i las zależy jedynie od nas”
/ J. Mirowski /

W dniu 13.02.2018r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

Do konkursu zgłosiło się 78 uczestników z 16 placówek oświatowych: PP Nr2 w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem , PP w Kielczy i PP w Żędowicach, PSP Nr1 w Kolonowskiem, PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3, NSP w Bzinicy Starej, PSP Piotrówka, PSP Zawadzkie, PSP w Żędowicach (SP i Gimnazjum), PSP w Kielczy, SP Nr1 w Krupskim Młynie, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz wiekszym zainteresowaniem i popularnością.

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP Beata Brzezińska, Prezes TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański.  

Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach : I kat. - przedszkola, II kat. - kl.1-3 szkoły podstawowej, III kat. - kl.4-7 szkoły podstawowej i IV kat. - szkoły ponadpodstawowe. Jury 7-osobowe ( przedstawiciele: Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, GOSiT w Zawadzkiem, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z PSP Zawadzkie, p. J. Mirowski autor fraszek, nauczyciele poloniści ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści sięgali zarówno po utwory znanych autorów opisujących piękno otaczającej nas przyrody, byli też tacy, którzy prezentowali własną twórczość poetycką. Niektórzy występowali w pięknych strojach, wykorzystując „leśne” rekwizyty i podkład muzyczny. 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież, nauczycieli szkół różnego szczebla i przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów. Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie, natomiast czas oczekiwania na wyniki wypełniły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.

Maria Andrzejewska

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.