Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

...

 

 Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 12 listopada 2017 r. zmarł

 

Ś.P.

mgr inż. Witold Szumarski


wspaniały Człowiek, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Prezes Koła „Las Kudypski”

 

Cześć Jego pamięci

 

członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

 

 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.