Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Podziękowanie

22/11/2017

Dnia 18.11.br. członkowie koła TPL „Las Kudypski” wybrali się w grupie ok 50 osób na wycieczkę edukacyjno-architektoniczno-krajoznawczą, zwiedzając m. in Nadleśnictwo Wipsowo. W Nadleśnictwie bardzo serdecznie przywitał nas Pan Wojciech Matuszak Nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo. Z wielkim zainteresowaniem zwiedziliśmy nadleśnictwo przemieszczając się ścieżka edukacyjną „Zielony szlak” podziwiając m.in. architekturę krajobrazu. Niezmiernie ciekawie zaprojektowaną wiatę edukacyjną z oczkiem wodnym. Podziwialiśmy rosnące rodendrony, które mimo tak mrożnego klimatu jaki występuje na naszym terenie znacznie się rozrosły.

Pan Nadleśniczy przedstawił nam rys gospodarki leśnej oraz istniejący drzewostan. Następnie zwiedziliśmy teren na którym, przy wycince drzew pracowały specjalne maszyny Herwestery tj. maszyna która, ścina i okrzesuje drzewo, a następnie przeżyna. Pokaz reprezentował pracownik Zakładu Usług Leśnych Danuty Wnuk z Dębowej Góry. Informacje w zakresie technologii wykonywania czynności przy wycince przedstawił Nadleśniczy Wipsowa za co bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejnym etapem było zwiedzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku, a następnie przejazd do tartaku w Dębowej Górze gdzie przywitał nas Pan Krzysztof Kosnik - Zakładu Usług Leśnych w Dębowej Górze, który przedstawił nam fachową wiedzę z zakresu obróbki drewna. Przedstawił potencjał maszyn do wykonywania tych prac oraz bardzo wysokie standardy świadczonych usług przez firmę którą reprezentował. W tartaku czekała na nas niespodzianka przygotowana przez Pana Krzysztofa w postaci poczęstunku własnych wyrobów. Oczywiście wszystko smakowało wyśmienicie. Bardzo dziękujemy. Następnie wyruszyliśmy do Nadrowa. Tam obejrzeliśmy z wieży widokowej „ bagna nadrowskie” oraz wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu naszego opiekuna z Nadleśnictwa Olsztynek p. Jerzego Głowacza o bagnach nadrowskich. Wielkim zaskoczeniem było przygotowanie ogniska oraz poczęstunek przepyszną grochówką przygotowaną przez pracownika Zakładu Usług Leśnych w Dębowej Górze p. Bronisława Malinowskiego, który też za reprezentował pokaz rzeżb w drewnie, które to były podziwiane przez członków Koła. W rytmie piosenki „Darz Bór” i płonącego ogniska piekliśmy kiełbaski. Podczas całej naszej wypraw wspominaliśmy Prezesa naszego koła ś.p.+ Witolda Szumarskiego, którego tak bardzo nam brakowało. Dla niego też poświęcimy dzień wspomnień.

Dla wszystkich osób, o których wspomniałam, których może też nie opacznie pominęłam i którzy uczestniczyli w realizacji programowej wycieczki edukacyjnej i przyczynili się w znacznym stopniu do pogłębienia naszej wiedzy w zakresie gospodarki leśnej w imieniu członków Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Las Kudypski” serdecznie dziękuję

Darz Bór

sekretarz Koła TPL „Las Kudypski”

Krystyna Wiktoria Chodos

Olsztytn.18 listopada 2017 r.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.