Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

2010-05-29

W dniu 26 maja 2010 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie spotkanie Międzynarodowego Komitetu konkursu "Młodzież w Lasach Europy - Young People in European Forests" - YPEF 2010.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 5 krajów:

2010-05-28

W dniu 27.05.2010 r. Koło Kotyzka ze Starachowic należące do Mazowieckiego Oddziału TPL uczestniczyło wraz z Nadleśnictwem Marcule w prezentacji Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka. Prezentowano osiągnięcia nadleśnictwa i koła, w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o bazę dydaktyczną i arboretum, które powstały dzięki zaangażowaniu marculskich leśników.

2010-05-23

Są listy zgłoszeń do konkursu "Czysty Las"! W zakładce Konkursy -> Czysty Las edycja 2009/2010 zostały opublikowane listy zgłoszeń we wszystkich czterech kategoriach VI edycji konkursu, a także inne informacje o konkursie. Wpłynęło 1323 zgłoszeń! Najwięcej w kategorii "Las w sztuce'" - 611zgłoszeń.

2010-05-23

Oddział Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Lasu rozpoczął współpracę z Nadleśnictwem Marcule przy obsłudze ruchu turystycznego w Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp. Jana Chrapka.

2010-05-16

Są już wstępne listy zgłoszeń do konkursu "Czysty Las"! W zakładce Konkursy - Czysty Las edycja 2009/2010 zostały opublikowane wstępne listy zgłoszeń we wszystkich czterech kategoriach VI edycji konkursu: "Lesna Edukacja Dzieci", "Lesna Edukacja Młodzieży", "Las w sztuce" i "Leśny Patrol", a takze inne informacje o konkursie. Wpłynęło ponad 1300 zgłoszeń! Najwięcej w kategorii "Las w sztuce'".

2010-05-08

Pomimo niezakończonego jeszcze okresu nadsyłania zgłoszeń konkursowych już otrzymujemy pierwsze sprawozdania z wykonanych prac! Wiele z nich wpływa do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Przypominamy, że:
- termin nadsyłania sprawozdań z prac konkursowych upływa 30 czerwca br.
- sprawozdanie należy dostarczyć do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu.

2010-04-29

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie VI edycją konkursu "Czysty Las", organizatorzy - Lasy Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu - przedłużają termin nadsyłania zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Czysty Las" do dnia 14 maja 2010 roku !!!

2010-04-26

Z całej Polski napływają liczne zgłoszenia do udziału w VI edycji konkursu "Czysty Las".Największe zainteresowanie wzbudzają kategorie konkursowe "Las w sztuce" i "Leśna Edukacja Dzieci". Zachęcamy do zapoznania się z materiałami "FAQ - Szkoły pytają" i "Konsultacje".

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.