Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Gimnazja w konkursie YPEF 2010/2011 !!!

 Do udziału serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli także ze szkół gimnazjalnych!

Rozpoczynamy pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy"

Rozpoczynamy pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu " Młodzież w Lasach Europy"

Uczestnicy

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wieku od 12 do 18 lat.

 

Nagrody

Dla czterech najlepszych szkół przewiduje się nagrody: pierwsza o wartości 10 000 zł, druga o wartości 5 000 zł, trzecia o wartości Czytaj dalej

Aby zgłosić się do Konkursu

Aby zgłosić się do Konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres Biura. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 kwietnia  2011.

Jak zorganizować pierwszy etap konkursu w szkole

Zorganizowanie pierwszego etapu konkursu „Young People in European Forests” w szkole jest bardzo proste. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły.

Regulamin Krajowego Etapu Konkursu oraz Regulamin Międzynarodowego Etapu Konkursu

Regulamin Krajowego Etapu Konkursu oraz Regulamin Międzynarodowego Etapu Konkursu to dwa dokumenty będące podstawą przeprowadzenia konkursu w Polsce oraz w Europie.

Regulamin Krajowego Etapu Konkursu jest dokumentem stworzonym przez Krajową Komisję Konkursową i reguluje przeprowadzenie Konkursu na terenie Polski.

Regulamin Międzynarodowego Etapu Konkursu jest dokumentem stworzonym i zaakceptowanym przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF. Jest on podstawowym dokumentem określającym warunki przeprowadzenia Konkurs .

 

Organizatorzy Konkursu w Polsce

Organizatorami Konkursu w PolscePGL Lasy Państwowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Idea Konkursu związana jest z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów .


W Polsce Konkurs organizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu.  PGL Lasy Państwowe razem z Towarzystwem Przyjaciół Lasu od wielu lat.  Zespołem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Konkursu YPEF jest  Krajowa Komisja Konkursowa.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.