Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Koła Terenowe TPL:

Gratulacje!

Wyniki Krajowych Etapów Międzynarodowego Konkursu YPEF 2010/2011.


Zgodnie z informacjami Krajowych Komisji Konkursowych YPEF, Międzynarodowa Komisja Konkursowa YPEF ogłasza oficjalne wyniki Krajowych Etapów Międzynarodowego Konkursu YPEF 2010/2011 w krajach europejskich.

"Leśne puzzle" w Lublinie

W Międzynarodowym Roku Lasów fundacja ekologiczna "ARKA" organizowała akcję 29 lipca 2011 roku w Lublinie "Leśne puzzle".
Leśne puzzle układały wraz z opiekunami dzieci z lubelskiego przedszkola nr 26.Akcja była organizowana w centrum lubelskiej starówki.
Jak widać na załączonych zdjęciach nie tylko wśród najmłodszych ryś "e-Ryś" (maskotka lasów Państwowych) wzbudzał duże zainteresowanie ;).

Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Oddział  Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Lasu uczestniczy w  organizacji XL Ogólnopolskiego  Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów, który odbędzie się w dniach 11-14 pazdziernika2011 r. w Iłży/Marculach .To bardzo duże wyróżnienie dla Oddziału i arboretum przy nadleśnictwie Marcule. Po raz pierwszy zjazd odbywa się w arboretum prowadzonym przez Lasy Państwowe. Poniżej przedstawiamy ramowy program Zjazdu.

 

Załącznik: Ramowy program Zjazdu

Prezentacja YPEF w Freising

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu prof. Albert Dudek i Stanisław Biernacki prezentowali w dniach 25-26 lipca projekt YPEF na 6 Europejskim Kongresie Pedagogiki Leśnej w Freising (Niemcy, Bawaria). W Kongresie uczestniczyli także: Thomas Baschny, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Konkursowej YPEF z Austrii, Astrid Schilling, członek Komisji  i Stephanie Gotza,  z Uniwersytetu  HNE w  Eberswalde , Niemcy

Zmarł redaktor Andrzej Zalewski

W dniu 21 lipca 2011 r. zmarł redaktor Andrzej Zalewski, dziennikarz radiowy, twórca audycji "Ekoradio" inicjator Dnia Polskiej Niezapominajki, członek Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Urodził się  14 kwietnia 1924 r.
W czasie II wojny światowej uczestniczył w działalności konspiracyjnej, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Od kilkudziesięciu lat tworzył  w radiu i telewizji programy o tematyce rolniczej, leśnej i ekologicznej. Wspaniały, szlachetny Człowiek, dobry i życzliwy Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci.

Spotkanie Międzynarodowej Komisji Konkursowej 28-29 czerwca w Czechach- Pradze/ Kostelec nad Cernymi Lesy

Spotkanie Międzynarodowej Komisji Konkursowej odbyło się 28-29 czerwca w Czechach- Pradze/ Kostelec nad Cernymi  Lesy, na Wydziale Leśnictwa i Nauk Leśnych czeskiego uniwersytetu- Česká zemědělská univerzita v Praze (CULS.

Zebranie Zarzadu Gównego TPL

W dniu 21 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Wiceprezesem został ponownie wybrany p. Andrzej Kawalec, zaś skarbnikiem p. Marcin Zwierzyński.

IX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu

W dniu 21 czerwca 2011r. odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie IX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W trakcie obrad rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2010 rok, sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za rok 2010, a także sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Obydwa sprawozdania ZG zostały jednomyślnie przyjęte w formie uchwał przez zebranych delegatów. Walne Zgromadzenie, także jednomyślnie, udzieliło absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Dokonano wyboru Prezesa TPL, Którym ponownie został p. prof. Tomasz Borecki. Do Zarządu Głównego wybrani zostali p. Maciej Białecki p. Przemysław Ćwiek p. Grzegorz Dąbrowa, p. Sławomir Fiedukowicz, p. Wojciech Fonder, p. Andrzej Kawalec, p. Bożena Katarzyna Kawecka, p. Robert Tomusiak, , p. Robert Wielkowski, i p. Marcin Zwierzyński. Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali : p. prof. Albert Dudek, p. Tadeusz Baran i p. Andrzej Rosiński, zaś do Głównego Sądu Koleżeńskiego p. Maria
Brzozowska, p. Józef Sznajder i p. Witold Szumarski.
Dokonano zmian w statucie Towarzystwa. Zmienione zostały zasady przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia, a także zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia Koła TPL. Zebrani wysoko ocenili dotychczasowe działania Towarzystwa Przyjaciół Lasu dotyczące Międzynarodowego Konkursu YPEF i zaakceptowali plany rozwoju tego konkursu. Delegaci zobowiązali Zarząd Główny TPL do kontynuowania i wzmocnienia w przyszłych działaniach TPL konkursu "Czysty las" wraz z akcjami towarzyszącymi, umieszczenia
informacji o strukturze Towarzystwa w sprawozdaniach za następne lata, podjęcia prac w sprawie oceny możliwości uzyskania przez koła osobowości prawnej oraz do uregulowania kwestii składek członkowskich w zakresie ich wymiaru oraz egzekwowania. Koła zostały zobowiązane do składania informacji o ich stanie zgodnie z wzorem - "Kartą Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu" (załączoną do materiałów doręczonych każdemu delegatowi, znajduje się w zakładce O nas/ Karta Koła). 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.