Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Koła Terenowe TPL:

2011-01-28 Nowe kraje w konkursie!

Nowe kraje w Konkursie! Litwa, Łotwa, Estonia do YPEF 2010/2011. Witamy w Konkursie!

2011-01-14

Międzynarodowa Komisja Konkursowa rozpoczęła organizację Konkursu! Nawiązujemy kontakty z partnerami w Europie. Kilka z nich, jak Austria, Czechy, Węgry, Ukraina i Polska zadeklarowały już swoje uczestnictwo w Konkursie. Jednocześnie są przygotowywane etapy krajowe Konkursu.

2011-02-08

Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe, wspólnie organizujące od sześciu lat konkurs "Czysty Las", informują, że w roku szkolnym 2010/2011 odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy - Young People in European Forests YPEF".

2010-11-24 Spotkanie Międzynarodowej Komisji Konkursowej YPEF

   Spotkanie Międzynarodowej Komisji Konkursowej YPEF, któremu przewodniczył pan Andrzej Kawalec, odbyło się 24 listopada 2010 na Wydziale Leśnym SGGW.

2010-10-28

W dniu 28 pazdziernika 2010 r. odbyło się w Warszawie, w Szole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uroczyste wręczenie nagród VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las" przedstawicielom 17 zwycięzkich placówek oświatowych z człej Polski. Wręczono także jedną nagrodę specjalną. Nauczyciele i leśnicy opiekujący się laureatami otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci książek.

2010-10-23

W dniach 21 - 22 października odbył sie w Lahti, w Finlandii V Europejski Kongres Forest Pedagogigs 2010. Kongres zgromadził  około 70 pedagogów leśnych z licznych krajów europejskich. W Kongresie uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu p. dr inż. Robert Tomusiak.

2010-10-22

W dniu 21 października w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ruchu Obrony Lasów Polskich w sprawie gospodarki leśnej, w szczegółności w sprawie projektu włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

2010-10-22

Prezes TPL prof. dr hab. Tomasz Borecki  udzielił wywiadu dwutygodnikowi Środowisko. "Trzeba robić wszystko,żeby Lasy Państwowe zostały poza sektorem finansów publicznych. To, że Polska może dzisiaj  poszczycić się dobrymi lasami, jednymi z lepszych w Europie, to, że mamy dobrze zagospodarowane lasy, jest m.in. efektem ich samodzielności finansowej."

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.