Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Kole TPL "Las Kudypski"

02/12/2015

Zarząd Główny TPL, Warszawa

     Informuję że w dniu 1 grudnia br odbyło zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Kole TPL " Las Kudypski" w Olsztynie. Wybory odbyły się przy 80 % frekwencji i zgodnie z Statutem TPL.

Wybrano władze Koła:

Zarząd Koła:
Prezes Zarządu- Witold Szumarski
V-ce Prezes    - Jerzy Korzeniewski
V-ce Prezes     - Bożena Saniewska
Skarbnik         _ Teresa Bartkowska
Sekretarz      -    Krystyna Wiktoria Chodos

Sąd Koleżeński:
1 Teresa Kałudzińska
2. Danuta Nowicka
3. Urszula Lipanowska

Olsztyn 1 grudnia 2015

Prezes Zarządu
Witold Szumarski

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.