Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Wyprawa szkoleniowa Warmiaków na Powiśle

03/10/2016

Wczesnym rankiem przy pięknej słonecznej jesiennej pogodzie wyruszyliśmy na Powiśle a konkretnie do Nadleśnictwa Kwidzyn. Gospodarze Nadleśnictwa wspólnie z Prezesem Koła TPL "Powiśle" kol .Michałem Wudarczykiem przygotowali nam bogaty i interesujący program pobytu.Rozpoczęliśmy od spotkania w siedzibie Nadleśnictwa w Kwidzyniu na którym Kol.M.Wudarczyk zapoznał nas w interesującej prezentacji,  z charakterystyką Nadleśnictwa.Mieliśmy tez możliwość zwiedzenia zamku ,Katedry Kwidzynskiej i historią tego interesującego miasta.

Następnie udaliśmy się w teren do miejscowości Biała Góra .Jadąc. podziwjaliśmy wspaniałe widoki pradoliny Wisły.Kol .Michał w interesujący sposób opowiadał nam o historii tych ziem,ich mieszkańcach np.zamieszkujących te ziemie Maronitach i lasach-zwanych Puszczą Sztumską na których gospodarują kwidzynscy leśnicy.W Białej górze poszukiwaliśmy skarbu ukrytego przez Krzyżaków ,ponieważ na tym terenie znajdowała się pierwsza osada założona przez Krzyżaków .Poszukiwania skarbu zakończyły się niepowodzeniem,ale za to mieliśmy okazje zwiedzić interesującą śluzę na odpływie Wisły, Nogacie i interesujące wrota zapobiegające powodzi na Żuławach przez wezbrane wody Wisły.Następnym etapem był pobyt w leśniczówce Wydra przy której zlokalizowany jest ośrodek edukacji przyrodniczej w tym unikalny sad z licząca kilkadziesiąt odmian kolekcji starych jabłoni.Po kilku godzinnym zwiedzaniu przy ognisku smakowała nam przepyszna, przygotowana przez gospodarzy grochówka ( nie tylko).

Szybko minął bogaty w wrażenia z pobytu w Nadleśnictwie Kwidzyn dzień.Gospodarzom, a szczególnie Kol.Michałowi Wudarczykowi,Prezesowi Koła TPL " Powiśle " serdecznie dziękowaliśmy za wyjątkowo ciekawy i interesujący program pobytu i wyjątkową gościnność kwidzynskich leśników .Pożegnaliśmy się, wspólnie odśpiewanym hymnem naszego Towarzystwa.Po drodze przejeżdżajac przez lasy nadleśnictwa Susz odwiedziliśmy dziś już tylko ruiny pałacu w Kamieńcu w którym to w 1807r. przez dwa miesiące przebywał m.innymi Napoleon Bonaparte z Panią Walewską.

Witold Szumarski
Prezes Koła TPL "Las Kudypski"

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.