Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Przyjaciele Lasu w Czarnoborze

26/04/2016

W sobotę 16 kwietnia br. pogoda i zapał do wspólnego sadzenia lasu dopisały uczestnikom akcji „Mój Las”.

Organizatorami akcji edukacyjnej „Mój Las” było Nadleśnictwo Czarnobór i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku. Akcja ta została włączona w projekt „100 milionów drzew do 2017 roku” powstałego z inicjatywy ENO ProgrammeAssociation. Uczestnikami akcji obok Służby Leśnej byli członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu, w tym członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, miłośnicy przyrody zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie hodowli lasu i aktywnym wypoczynkiem na łonie natury. Pod opieką nauczycielki - zrzeszonej w Towarzystwie Przyjaciół Lasu Koleżanki Małgorzaty Marciniak w sadzeniu lasu wzięli również aktywny udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku.

Celem akcji było:

- popularyzowanie hasła „Lasów w Polsce przybywa”,

- prezentacja polskiego modelu leśnictwa jako metoda podniesienia świadomości przyrodniczej społeczeństwa,

- integracja wielopokoleniowa uczestników akcji poprzez zabawę, edukację i wymianę doświadczeń,

- promowanie wiedzy w zakresie zasad hodowli lasu, metod sztucznego odnowienia lasu oraz ochrony przeciwpożarowej i zasad zachowania się w lesie,

- kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego.

Na dobry początek akcji, w terenowym obiekcie edukacyjnym Nadleśnictwa Czarnobór przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku, odbył się instruktaż dotyczący zasad hodowli lasu oraz metod sadzenia drzew leśnych. Szkolenie z wizualnym wykorzystaniem tematycznej prezentacji, przeprowadzone zostało przez specjalistę służby leśnej Koleżankę Ilonę Mielewczyk, reprezentującą także Towarzystwo Przyjaciół Lasu.

Następnie uczestnicy odbyli 1,5 km spacer do lasu Leśnictwa Turowo, gdzie miał miejsce pokaz sadzenia z możliwością aktywnego udziału i wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Wszyscy chętnie podjęli to wyzwanie i sadzili sadzonki dwuletniego dębu, wcześniej zapoznając się z legendami związanymi z tym drzewem.

Po powrocie na miejsce zbiórki na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek oraz konkurs wiedzy leśnej dla dzieci i dorosłych.

W akcji wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących wiele pokoleń, w tym dzieci, młodzież szkolną, osoby w kwiecie wieku jak również osoby w podeszłym wieku. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję posadzić drzewko.

Dzień spędzony na łonie natury i świeżym powietrzu, w towarzystwie rodziny lub przyjaciół to wspaniałe doświadczenie i mile spędzony czas. Do tego świadomość dokonania czegoś bardzo pożytecznego i dającego latami świadectwo naszej pracy stała się udziałem wszystkich obecnych.

Należy pamiętać, że drzewa odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną. Świeżo posadzone sadzonki z pewnością szybko się zaadaptują do nowych warunków, ponieważ po akcji zostały sowicie podlane przez ciepły kwietniowy deszcz.

Ilona Mielewczyk

Tadeusz Partyka

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.