Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Protokół z finału krajowego konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2017

Warszawa, 25.05.2017 r.

Dnia 24 maja 2017 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Finał Krajowy VII edycji Międzynarodowego Konkurs u YPEF Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy 2016/2017 w Polsce.

Wzięło w nim udział 21 drużyn, których prezentacje osiągnęły najwyższe oceny w kwalifikacjach. Zmagania finałowe odbywały się na zasadzie testów. Ze względu na jednakowy wynik dwóch drużyn z 3 najlepszych (21 pkt) zorganizowano dogrywkę, która wyłoniła kolejność na podium.

Do wzięcia udziału w finale europejskim na Węgrzech został zakwalifikowany zespół reprezentujący: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pod opieką nauczyciela, Pani Marii Szot, w składzie: Kamila Bugaj, Jakub Czołowski, Wojciech Węgrzyn.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zespół ten nie będzie mógł wyjechać, w finale weźmie udział drużyna następna w kolejności uzyskanych punktów.

Przewodniczący Komisji Konkursowej  YPEF 2017
dr inż. Michał Orzechowski


 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.