Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Msza Hubertowska z udziałem Przyjaciół Lasu

09/11/2016

W Szczecinku w dniu 3 listopada br. po raz XVIII została odprawiona uroczysta Msza Hubertowska.

Tradycyjnie już, od początku utworzenia nowej parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu i przychylności proboszczaks. Marka Kowalewskiego, msze te odbywają się w kościele przy ul. Bukowej. Tam też od czasu zbudowania Świątyni znajduje się Kaplica Świętego Huberta.

Od początku organizatorami uroczystych mszy hubertowskich są szczecineccy myśliwi oraz leśnicy, głównie z Nadleśnictwa Czarnobór.

Pierwsza msza, jeszcze przed zbudowaniem kościoła, odbyła się przy płonących ogniskach poszczególnych kół łowieckich. W bieżącym roku w organizację włączył się również Zespół Trębaczy Leśnych „BÓR”, uświetniając na rogach myśliwskich muzyczną oprawę Mszy Świętej oraz szczecineckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu, którego mundurowi członkowie w trakcie liturgii złożyli w ofierze dary ołtarza.

Jak zwykle po zakończeniu uroczystości na wszystkich uczestników czekał bigos myśliwski spożywany przy integracyjnym ognisku.

Ksiądz Marek Kowalewski będąc współzałożycielem Koła TPL w Szczecinku jest znanym w środowisku miłośnikiem przyrody, co między innymi zaowocowało utworzeniem i utrzymywaniem przyparafialnego zwierzyńca oraz ścieżek edukacyjnych, w tym także o tematyce leśnej. Wykazuje też wiele inicjatyw dobroczynnych. Aktuanie przy kościele kończy budowę Hospicjum Domowego im, Św. Franciszka z Asyżu.

DARZBÓR

Tadeusz Partyka

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.