Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Poznajcie wspaniałą książkę Las – człowiek… …człowiek – las p. mgr Teresy Podgórskiej i p. prof. Zbigniewa Sieroty

10/01/2017

                              PobierzImage

Towarzystwo Przyjaciół Lasu zwróciło się do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych o wznowienie nakładu książki p. mgr Teresy Podgórskiej i p. prof. Zbigniewa Sieroty „Las - człowiek … człowiek las” Niedawno otrzymaliśmy od CILP nieodpłatnie część nakładu jako pomoc w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu i placówki oświatowo-wychowawcze zajmujące się edukacją leśną. Dziękujemy!

Drodzy Przyjaciele Lasu!
Drodzy Nauczyciele!
Drodzy Edukatorzy Leśni!

Ta wspaniała książka przeznaczona jest dla uczniów w wieku 13+. Pobierzcie jeden egzemplarz w formie pliku PDF i jeżeli  uznacie, że wzbogaci ona Wasze przyrodniczo - leśne programy edukacyjne  - a tak będzie na pewno - zwróćcie się do nas na adres sekretariat@tpl.org.pl o wysyłkę darmowych książek. Życzymy ciekawych zajęć!

 

Darz Bór!
Andrzej Kawalec
Towarzystwo Przyjaciół Lasu

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.