Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Międzyszkolny konkurs wiedzy o lesie ”Las bliżej nas„ w pod olsztyńskiej Gminie Dywity oraz comiesięczne spotkanie członków Koła TPL „Las Kudypski”.

08/03/2017

  Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie odbył się finał konkursu „ Las bliżej nas” którego organizatorami było: Koło młodzieżowe TPL przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, Koło TPL „Las Kudypski” oraz Nadleśnictwo Kudypy.
Do konkursu zgłosiło się 5, trzy osobowych zespołów reprezentujących Szkoły Podstawowe w: Tuławkach, Spręcowie, Frączkach, Dywitach i Bukwałdzie.

Konkurs nie był łatwy ,składał się z 3 etapów:

- Test indywidualny- 25 pytań
- Prezentacja multimedialna na temat zrównoważonej gospodarki leśnej
- Quiz wiedzy o lesie: po trzy pytania dla każdego zespołu z rozpoznawania roślin, zwierząt ,głosów ptaków i zwierząt.

Po emocjonujących zmaganiach zespołów Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I-sze miejsce – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
II-gie miejsce- Szkoła Podstawowa w Spręcowie
III-cie miejsce: ex aequo :Szkoła Podstawowa w Frączkach i Tuławkach
IV-te miejsce  -Szkoła Podstawowa w Dywitach.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzenie dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Kudypy, RDLP w Olsztynie, WFOŚiGW w Olsztynie i Zarząd Główny TPL w Warszawie.

Wieczorem odbyło się spotkanie szkoleniowe w Sali konferencyjnej RDLP .Tematem szkolenia był temat: Realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości kraju” .Interesujący wykład na ten temat wygłosił zaproszony na spotkanie gość: emerytowany Z-ca Dyrektora RDLP w Olsztynie ds. gospodarki leśnej i współtwórca w/w Programu Pan Tadeusz Puchniarski

Olsztyn 7.03.2017

Witold Szumarski
Prezes Koła TPL „ Las Kudypski”

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.