Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Konferencja „Dolina Małej Panwi”

04/06/2017

24 maja 2017 r. na deskach Kinoteatru w Zawadzkiem odbyła się kolejna Konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem. Konferencja inna niż zwykle, gdyż uświetniająca jubileusz dziesięciolecia działalności Koła TPL.

Z tej okazji nie zabrakło szacownych Gości:  Przedstawiciela RDLP w Katowicach Sławomira Forystka, Wicestarosty Strzeleckiego Janusza Żyłki, Burmistrzów Zawadzkiego, Kolonowskiego i Dobrodzienia, Wójtów Gmin Jemielnica, Pawonków i Wielowsi. Na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego oraz Marii Andrzejewskiej – Prezes Koła przybyli również  przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie oraz członkowie Koła.
O genezie powstania Koła TPL i jego historii opowiedziała Pani Prezes, która również przedstawiła działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności: rajdy piesze i rowerowe, konkursy fotograficzne, plastyczne, literackie i recytatorskie, warsztaty edukacyjne,  konkursy piosenki  oraz impreza biegowa - Cross „W pogoni za bobrem”.
Tematem Konferencji  były „Zasoby naturalne, klimat i warunki geologiczne dorzecza środkowej Małej Panwi”. Temat nieprzypadkowy, gdyż głównymi prelegentami byli członkowie Koła a jednocześnie osoby na co dzień zajmujące się tymi zagadnieniami: Pan dr Arkadiusz Baron – znany historyk oraz prof. dr hab. Joachim Szulc – Profesor Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W niezwykle ciekawy sposób opowiedzieli o zmianach kulturowych w dziejach i wpływie zasobów naturalnych na obecny kształt regionu  Doliny Małej Panwi oraz zapoznali uczestników z rysem geologicznym naszych terenów.
Jak na Jubileusz przystało nie zabrakło podziękowań dla samorządów i instytucji wspierających działania Koła TPL oraz dla najaktywniejszych członków Towarzystwa. Nie obyło się również bez podziękowań ze strony szkół i przedszkoli , które korzystają z bogatej oferty Koła. Działania Koła na  docenione zostały również przez wszystkie lokalne samorządy na terenie których położone jest Nadleśnictwo Zawadzkie.
Spotkanie uświetnił koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Waltornia oraz występy młodych artystów, laureatów konkursów organizowanych przez Koło TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.