Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

IX Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”

09/02/2017

„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci”

Słowami Antoin de Saint Exupery´ego dokonano otwarcia IX Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las w poezji” w dniu 7 lutego 2017 r., który odbył się w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Organizatorami konkursu byli Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie. W konkursie wzięło udział 67 uczestników z 18 placówek oświatowych znajdujących się na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Zawadzkie.

Głównymi celami konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów oraz stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa. Uczestników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe oceniało jury, w składzie którego zasiedli nauczyciele poloniści, przedstawiciele Rady Rodziców, Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Koła TPL, biorąc pod uwagę między innymi opanowanie tekstu na pamięć, dykcję, intonację i dobór środków przekazu artystycznego. Uczniowie prezentowali się na „leśnej” scenie wykorzystując liczne rekwizyty i przebrania. Ze względu na wysoki poziom wykonywanych utworów jury nie miało lekkiego zadania. 

Wręczenia statuetek i nagród ufundowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Radę Rodziców PSP w Zawadzkiem dokonali: Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Maria Andrzejewska, Prezes TPL „Dolina Małej Panwi” i Beata Brzezińska, Dyrektor PSP w Zawadzkiem.

Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez Panią Jolantę Zajączkowską, nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie. Czas oczekiwania na wyniki skróciły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.