Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

GRZYBOBRANIE 2016

20/09/2016

W sobotę 10 września br. na terenie byłego poligonu radzieckiego, w lasach Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbyło się tradycyjne, już VIII GRZYBOBRANIE, którego od początku inicjatorem i współorganizatorem jest Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku.

W 2009 r. organizację pierwszego grzybobrania TPL wsparły: Stowarzyszenie Przyrodnków „Ostoja Pomorska” w Złocieńcu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – Wydział Terenowy w Złocieńcu, Nadleśnictwo Borne Sulinowo oraz Dom Pomocy Społecznej (DPS) i Zespół Szkół w Bornem Sulinowie. Przyjęty wówczas otwarty charakter imprezy mający na celu wielopokoleniową integrację uczestników grzybobrania cieszy się sporym zainteresowaniem.

W ostatnich latach w jej organizację włączyły się również nadleśnictwa Czarnobór i Czaplinek, a poza mieszkańcami DPS korzystają z niej osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia ATUT w Szczecinku oraz seniorzy ze Stowarzyszenia „Wyprzedzić Czas” w Bornem Sulinowie. W zbiorze grzybów uczestniczyć może również miejscowa, pełnoletnia ludność.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych celem grzybobrania było:

  • popularyzowanie idei ochrony przyrody i środowiska w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych

  • promowanie wiedzy w zakresie zbioru płodów runa leśnego, umiejętności poruszania się po terenach leśnych oraz zasad zachowania w lesie

Wzorem lat ubiegłych Grzybobranie odbyło się w formie konkursu, który oceniany był w dwóch kategoriach:

  • kategoria I - „Zespół” tj. pensjonariusz DPS lub podopieczny Stowarzyszenia ATUT wraz z członkiem Szkolnego Koła TPL w Bornem Sulinowie

  • kategoria II - „Indywidualni zbieracze”

Każdy uczestnik otrzymał identyfikator w postaci okolicznościowego znaczka, zaprojektowanego przez Panią Beatę Okuniewicz – nauczycielkę Zespoł Szkół w Bornem Sulinowie oraz mapkę z naniesionym terenem grzybobrania.

Ocenie podlegały następujące grzyby jadalne: borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, podgrzybek zajączek, koźlarz czerwony, koźlarz babka, pieprznik jadalny, czubajka kania, mleczaj rydz, gąska zielonka oraz maślak zwyczajny.

Przed wyjściem do lasu wszyscy uczestnicy wysłuchali instruktażu na temat prawidłowego zbioru oraz rozpoznawania i odróżniania grzybów jadalnych od niejadalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na grzyby trujące.

Instruktażu w oparciu o prawdziwe eksponaty udzielili grzyboznawcy ze szczecineckiego SANEPID-u Pani Teresa Przekwas oraz Pan Wiesław Kulik .

Zbiór grzybów trwał 90 minut i zakończył się o godz. 12-tej, po czym uczestnicy grzybobrania mieli także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w innych konkursach takich jak: rozpoznawanie grzybów, rzut do celu, strzelanie z łuku i wiatrówki oraz kończącym całą imprezę konkursie „Jeden z dziesięciu”, poświęconym tematyce wiedzy o lesie i walorach przyrodniczych Pomorza. W bieżącym roku uczestniczyły w nim zespoły 2-osobowe w skład których wchodzili pensjonariusze DPS-u, bądź podopieczni z ATUT-u wraz z uczniami z Zespołu Szkół.

Przyznano również cztery nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego grzybiarza, dla twórczyni tegorocznego logotypu „Grzybobrania” oraz wykonawcy drewnianych statuetek grzybów.

W tym roku w Grzybobraniu brało udział ponad 100 osób. Uczestniczył w nim również dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Pan Andrzej Modrzejewski - gratulując oraz wręczając nagrody wszystkim zwycięzcom grzybobraniowych konkursów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie całej imprezy zauważalna była wielopokoleniowa integracja uczestników grzybobrania. Należy sądzić, że poprzez wspólne zbieranie grzybów, udział w konkursach oraz biesiadach przy ogniskach – imprezy takie sprzyjają kształtowaniu właściwej postawy młodzieży wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych. Uczą też szacunku wobec otaczającej przyrody, w tym szacunku do lasu i pracy leśników.

Tadeusz Partyka

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.