Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Członkowie Koła TPL w Szczecinku w Dniu Matki Ziemi

04/05/2017

Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia br. planu pracy na 2017 rok, członkowie oraz sympatycy Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku, celem uczczenia Dnia Ziemi w dniu 22 kwietnia uczestniczyli w akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Czarnobór. W sadzeniu lasu wzięli również udział pracownicy Nadleśnictwa Czarnobór wraz z rodzinami oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenia „Amazonki” ze Szczecinka.

Mimo stosunkowo chłodnej i kapryśnej pogody w akcji pod opieką nauczycielki Pani Małgorzaty Marciniak - będącej jednocześnie członkiem Zarządu Koła TPL, uczestniczyła również niezawodna młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku, która przed rozpoczęciem sadzenia w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa, dla wszystkich uczestników przedstawiła prezentację na temat Dnia Ziemi.

Wcześniej wszystkich uczestników powitał nadleśniczy Pan Sławomir Cichoń przybliżając znaczenie lasów – jako dobra narodowego dla społeczeństwa, potrzebę ich ochrony, zwiększania i odnawiania. Odniósł się również do szczytnej idei ustanowienia i czczenia Dnia Ziemi oraz potrzeby kształtowania ekologicznych zachowań w społeczeństwie, po czym zaprosił wszystkich na krótki spacer po lesie do miejsca sadzenia

Przed wyjściem odbył się jeszcze instruktaż dotyczący zasad hodowli lasu oraz

metod sadzenia drzew leśnych, który w formie prezentacji przedstawiła Pani Ilona Mielewczyk – specjalista SL, będąca również członkiem TPL.

Na powierzchni sadzenia, mimo trudnych warunków terenowych uczestnicy akcji dzielnie sadzili 3-letnie sadzonki dębu, a przekropna pogoda z pewnością gwarantuje ich dobrą udatność i prawidłowy start.

Na zakończenie, po spożyciu ciepłej strawy wszyscy otrzymali pamiątkowe „Certyfikaty przyznania opieki nad drzewem” przygotowane przez Nadleśnictwo Czarnobór. Dokument ten (wręczany przez zastępcę nadleśniczego Pana Tomasza Tuchowskiego) zawiera również ślubowanie dotyczące zasad prawidłowego zachowania w lesie.

Tadeusz Partyka

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.