Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Zapraszamy do udziału w konkursie YPEF VII !

27/02/2017

Międzynarodowy Konkurs YPEF „Young People in EuropeanForests - Młodzież w Lasach Europy”
Zapraszamy do udziału w konkursie YPEF VII !
Poznajcie piękno i różnorodność lasów Europy, spotkajcie rówieśników z innych krajów europejskich!

Cele konkursu

Celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący w roku szkolnym 2016/2017 w wieku od 15 do 19 lat. Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach trzyosobowych. Wszyscy członkowie zespołu muszą umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiego.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do konkursu przesyła nauczyciel - koordynator za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu banerka

Uzupełniony formularz należy przesłać na adres office@ypef.eu
Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2017 r.

Zanim wyślesz zgłoszenie przeczytaj regulamin dostępny TUTAJ

Przebieg konkursu

Krajowy Etap konkursu podzielony jest na dwie części: Część I-eliminacje oraz Część II-finał krajowy.

Część I-eliminacje

• Trzyosobowy zespół wykonuje wspólnie (bez ingerencji osób spoza zespołu ) prezentacje w języku angielskim na temat „Forestfireprotection in Poland and Europe.”

• Prezentację multimedialną (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym, maksymalnie 15 slajdów) należy wykonać w formacie .ppt, .pdf lub .pptx. Maksymalny rozmiar pracy wynosi 7MB! Na końcu prezentacji należy umieścić dwa slajdy dodatkowe: jeden z wykazem materiałów źródłowych wraz z ich autorami, drugi z danymi autorów prezentacji: imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły i klasę do której uczęszczają autorzy.

Pamiętajcie!

Najbardziej liczy się osobiste zaangażowanie autorów w dzieło, oryginalność pomysłu i jakość wykonania . Nie wystarczy powielenie dostępnych informacji.

Przesyłanie prac

Nauczyciel-koordynator przesyła oddzielnym mailem każdą prezentację multimedialną wraz z formularzem wysyłkowym dostępnym po kliknięciu banerka


jako załączniki mailem do Krajowej Komisji Konkursowej na adres
office@ypef.eu
Na prace czekamy do 24 kwietnia 2017 roku, do godziny 24.00.

Ocena prac

• Krajowa komisja YPEF dokonuje oceny nadesłanych prac i wyłania 20 najlepszych prac, których autorzy wezmą udział w II części konkursu.
• W przypadku uzyskania takiej samej oceny najniższej kwalifikującej przez większą liczbę prac, ich autorzy również biorą udział w II części konkursu.

Część II-Finał Krajowy

Autorzy wybranych najlepszych prac uczestniczą w Finale Krajowym Konkursu który odbędzie się
24 maja 2016 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczestnicy konkursu piszą test składający się z 30 pytań w języku angielskim.
Tutaj wymagany zakres wiedzy
  NEW BOOKLET VII

NAGRODY

Główną nagrodą Krajowego Etapu Konkursu „Yoing People in EuropeanForests” YPEF 2015/2016 jest uczestnictwo w Europejskim Finale Konkursu który odbędzie się
w ostatnim tygodniu września 2017w Sopron na Węgrzech.


Informacje o konkursie można uzyskać
w Biurze YPEF
office@ypef.eu
tel. 603 07 85 86

Przewodniczący Krajowej Komisji YPEF w Polsce
dr inż. Michał Orzechowski
michal.orzechowski@wl.sggw.pl


Zapraszamy do udziału w konkursie!
Życzymy powodzenia
Towarzystwo Przyjaciół Lasu

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.