Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Europejski finał YPEF na Łotwie!

Galeria fotografii kliknij tutaj


Prezentacja polskich uczestników

Image

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Europejskiego Finału YPEF 2016 na Łotwie!
Specjalne podziękowania dla organizatorów: Łotewskich Lasów Państwowych, a w szczególności dla Ligi Abizare i Andy Sproge!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.