Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

IV Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie

18/12/2015

ImageTowarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali kolejny IV Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa. W tym roku celem była Leśniczówka „Świerkle”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 21.11.2015 r .

 Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki „Świerkle”, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, kształtowanie wiedzy na temat zapobiegania dewastacji lasów, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.
W rajdzie uczestniczyło ponad 60 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkie,  PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3, ZSS w Zawadzkiem.
Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie. Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL,  Zbigniew Brzeziński - zastępca Nadleśniczego, Agnieszka Jamrozik – specjalista ds. edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi  od Nadleśnictwa przez Zawadzkie (drogą przez ogródki działkowe), dalej drogą polną do Żędowic, szlakiem czerwonym do Leśniczówki Świerkle. Pomimo „kapryśnej” pogody uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno zawadczańskich lasów i mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji na temat historii hutnictwa i kanału hutniczego opowiadanych przez Pana Zdzisława Siewierę. Na mecie przy leśniczówce „Świerkle” rajdowicze wysłuchali krótkiej prelekcji o jej historii i z zainteresowaniem oglądali dawny piec chlebowy, który przed laty został wybudowany przy leśniczówce. Natomiast na polu biwakowym „Świerkle” czekało ognisko i pyszny poczęstunek przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Potem najmłodsi uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę w kalamburach przyrodniczych – konkursie prowadzonym przez p. Piotra Jendrusia, a dorośli wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Świerkle.


 
Maria Andrzejewska
    TPL Zawadzkie

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.