Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Dni Przyjaciół Lasu 2015!

Serdecznie zapraszamy do udziału
w "Dniach Przyjaciół Lasu 2015".

Jest to ogólnopolska akcja mająca na celu przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. "Dni Przyjaciół Lasu" startują już dziś, by w kwietniu 2015 r. zakończyć się Wielkim Spotkaniem Przyjaciół Lasu, które odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Drogie Dzieci, Droga Młodzieży 
To do Was skierowana jest cała organizowana przez nas akcja i to Wasz wysiłek włożony w poznawanie polskiej przyrody chcemy nagrodzić. Jednym z najlepszych czynników zachęcających do nauki jest współzawodnictwo, dlatego przygotowaliśmy dla Was cztery konkursy edukacyjne, w których mogą wziąć udział dzieci i młodzież w różnym wieku:

Konkurs rysunkowy "Bajkowy Las"
Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. W pracy konkursowej dziecko powinno przedstawić swoje wyobrażenie bajkowego lasu, jakie zna ze swoich ulubionych bajek i opowieści. W treści pracy można umieścić elementy bajki np. postać ulubionego bohatera.

Pracę konkursowe można wykonywać za pomocą dowolnej dwuwymiarowej  techniki plastycznej (rysowanie, malowanie itp.), na wybranym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4.

Konkurs przebiega w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, Nauczyciel - Koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres: 

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/12
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Bajkowy Las”

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. Oznacza to że  Nauczyciel - Koordynator przesyła do nas tylko jedną pracę z danej placówki.

Na przesłanie prac czekamy do 10.03.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego), natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.03.2015 r.
Regulamin

Konkurs rysunkowy "Drzewa Naszych Lasów"
Skierowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Prace konkursowe na temat „Drzewa Naszych Lasów” należy wykonać w formie plakatu („gazetki”). Praca powinna przedstawiać wybrany gatunek drzewa występującego na terenie Polski oraz przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół (taki jak: owoce, liście, szyszki, nasiona). Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4.

Konkurs przebiega dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, Nauczyciel - Koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres:

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/12
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Bajkowy Las”

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. 

Oznacza to że  Nauczyciel - Koordynator przesyła do nas tylko jedną pracę z danej placówki.

Na przesłanie prac czekamy do 10.03.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego), natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.03.2015 r.
Regulamin

Konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"
Skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.

Na konkurs można zgłaszać prace o tematach: 

a) „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI Szkół Podstawowych prezentują kto - w ich ocenie - jest przyjacielem lasu i dlaczego.

b) „Lasy w mojej okolicy” - uczniowie Szkół Gimnazjalnych prezentują najciekawsze oraz najbardziej wartościowe - w ich ocenie - tereny leśne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika.

Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej - maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB.

Konkurs przebiega w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres e-mail: konkurs@przyjacielelasu.org.pl. Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. 

Oznacza to że Nauczyciel - Koordynator przesyła do nas tylko jedną pracę z danej placówki.

Prace przyjmowane będą do 10 marca 2015 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 r. 
Regulamin

Konkurs YPEF
V edycja bardzo dobrze Wam znanego konkursu o którym więcej na stronach www.ypef.eu

Drodzy Nauczyciele i Rodzice
Do Was - jako mentorów najmłodszych pokoleń - należy przywilej kształtowania umysłów młodych ludzi, którzy za kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat będą podporą polskiego społeczeństwa. Jednym z aspektów edukacji dzieci i młodzieży jest niewątpliwie kształtowanie nawyku dbałości o środowisko przyrodnicze. Towarzystwo Przyjaciół Lasu już od ponad dziesięciu lat stara się Wam w tym pomagać. Opierając się na naszych dotychczasowych działaniach edukacyjnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim, dziś mamy przyjemność zaprosić Was do ogólnopolskiej akcji "Dni Przyjaciół Lasu", podczas której chcemy dotrzeć do szkół i placówek oświatowych w całej Polsce.

Zapraszamy wszystkie szkoły oraz placówki edukacyjne do organizacji lokalnych obchodów "Dni Przyjaciół Lasu". Mamy nadzieję, że te wydarzenia zachęcając nas do dbałości o lasy oraz szerząc świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnych, przypomną nam, że dbając o przyrodę w najbliższej okolicy - razem dbamy o całe środowisko.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. lokalnych obchodów "Dni Przyjaciół Lasu" oraz konkursów i zadecydowania w których wydarzeniach Wasza placówka weźmie udział.

Jedyne co musicie zrobić to wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego po uprzednim zapoznaniu się z niniejszymi informacjami i regulaminem uczestnictwa w "Dniach Przyjaciół Lasu" oraz regulaminami konkursów.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.