Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Najpiękniejszy i najcieplejszy dzień tego roku ...

03/04/2017

Najpiękniejszy i najcieplejszy dzień tego roku spędziliśmy w Naszym Leśnym Arboretum w Kudypach, k. Olsztyna wykonując prace pielęgnacyjne i porządkowe.........

W. Szumarski
1.04.2017 r.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.