Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Książki dla Kół Szkolnych TPL

11/09/2023

Dzień dobry,

Proponujemy Kołom Szkolnym Towarzystwa Przyjaciół Lasu nieodpłatnie książki kolorowanki dla najmłodszych oraz wspaniałą książkę „Las – człowiek ...człowiek – las”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych:             

Zainteresowanym kołom wysyłamy jedno opakowanie zawierające dwadzieścia egzemplarzy wybranego tytułu. Prosimy o nadsyłanie do końca września wniosków emailem do sekretariat@tpl.org.pl .

Do wniosku prosimy dołączyć aktualną  zbiorową deklarację członkowską koła szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu  oraz w przypadku nowych nauczycieli deklarację członkowską TPL – dokumenty do pobrania na http://tpl.org.pl/przylacz  . Liczba książek ograniczona! Decyduje kolejność nadsyłania wniosków.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów w szerzeniu wiedzy o lesie!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.