Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Rok szkolny 2005/2006

Rozstrzygnięcie finału II edycji konkursu "Czysty Las"

Warszawa, 31.10.2006 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej prac finałowych Konkursu "Czysty Las" II edycja w kategorii "Sprzątanie Lasu" i kategorii "Edukacja Leśna", w dniach 18.10.2006, 24.10.2006, 26.10.2006, 30.10.2006 i 31.10.2006.

Do finału konkursu "Czysty Las" II edycja zostało zakwalifikowanych 49 prac w kategorii Sprzątanie Lasu i 122 prace w kategorii Edukacja Leśna - łącznie 171 prac.

Prace zakwalifikowane do finału charakteryzowały się ogromną różnorodnością zarówno treści jak i formy. Większą część prac stanowiły prace tekstowe, mniejszą liczbę stanowiły prace plastyczne. Podczas oceny poszczególnych prac Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na duże zaangażowanie i pomysłowość uczestników konkursu i ich opiekunów w przygotowaniu prac.

W dniu 31.10.2006 Komisja Konkursowa w składzie:

p. prof. dr hab. Tomasz Borecki - przewodniczący

p. Maciej Białecki

p. Wojciech Fonder

p. Marek Jaworowski

p. Andrzej Kawalec

p. Ewa Siwiec

p. Marzenna Zaleska

po analizie wszystkich prac zakwalifikowanych do finału Konkursu "Czysty Las" II edycja, postanowiła w głosowaniu w trybie jawnym przyznać następujące nagrody:

w kategorii Sprzątanie Lasu

I nagroda o wartości 10 tys. złotych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz

06-100 Pułtusk

Al. Tysiąclecia 12

II nagroda o wartości 5 tys. złotych

Gimnazjum w Doruchowie

63-505 Doruchów

ul. Sportowa 4

III nagroda o wartości 3 tys. złotych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Ciosmach

23-400 Biłgoraj

Ciosmy 77

IV nagroda o wartości 2 tys. złotych

Gimnazjum, ZSZ, Zakład Poprawczy Jerzmanice Zdrój

59-500 Złotoryja

Jerzmanice Zdrój 20

w kategorii Edukacja Leśna

I nagroda o wartości 10 tys. złotych

 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi

28-230 Połaniec

ul. Żapniowska 1

II nagroda o wartości 5 tys. złotych

Szkoła Podstawowa im. Marii SkłodowskiejCurie w Antolce

32-210 Książ Wielki

III nagroda o wartości 3 tys. złotych

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

42-700 Lubliniec

ul. P. Stalmacha 90

 

IV nagroda o wartości 2 tys. złotych

Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Jastrząbce

06-320 Baranowo

 

Przewodniczący komisji
prof. dr hab. Tomasz Borecki - Prezes TPL

 

Członkowie komisji:

Maciej Białecki

Wojciech Fonder

Marek Jaworowski

Andrzej Kawalec

Ewa Siwiec

Marzenna Zaleska


Lista szkół zakwalifikowanych do finału konkursu "Czysty Las"
Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału 171 prac, z czego w kategorii Edukacja Leśna 120 prac, zaś w kategorii Sprzątanie Lasu 51 prac.
Lista szkół - dokument programu Microsoft Excel

Lista szkół zakwalifikowanych do finału konkursu "Czysty Las"


Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału  171 prac, z czego w kategorii "Edukacja Leśna" 120 prac, zaś w kategorii "Sprzątanie Lasu" 51 prac.


Zaproszenie do udziału w konkursie - prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

 

 

  

Warszawa, 15 lutego 2006 r.

 


Szanowni Państwo!

Zachęcam gorąco do podjęcia wspólnych działań na rzecz ochrony polskich lasów oraz szerzenia wiedzy o lasach wśród polskiej młodzieży. Zapraszam do udziału w II edycji konkursu CZYSTY LAS, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu oraz Lasy Państwowe.

Pozdrawiam serdecznie


Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Lasu
prof. dr hab. Tomasz Borecki
Rektor SGGW

Informacja o konkursie - dr inż. Maciej Białecki

Drodzy współpracownicy i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu!

Wszyscy przyjaciele lasu już wiedzą, że trwa ogólnopolski konkurs Czysty las. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy drugą jego edycję. Podobnie jak poprzednio, konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pana Andrzeja Matysiaka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu pana profesora Tomasza Boreckiego.

Do dnia 7 kwietnia 2006 r. przyjmowaliśmy Wasze zgłoszenia konkursowe. Wpłynęła ich prawdziwa lawina, dużo więcej niż w poprzednim konkursie. Teraz czeka nas wspólna praca. Będziemy podziwiać piękno polskiej przyrody i uczyć się dbać o nią, będziemy sprzątać i otaczać opieką nasze lasy.

W tym roku zaproponowaliśmy, by Wasz udział w konkursie odbywał się w dwóch kategoriach: Sprzątanie lasu i Leśna edukacja.

Udział w Sprzątaniu lasu powinien obejmować systematyczną akcję zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stałą opiekę nad wybranym terenem leśnym. Opieka polegać powinna na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu. W takich działaniach najcenniejsza jest systematyczność. Będziemy patrzeć na wymierne efekty akcji, takie jak wielkość terenu, który obejmujecie opieką, oraz na ilość usuniętych zanieczyszczeń, którą możecie się pochwalić. Najważniejsza dla nas jednak nie jest zebrana liczba ton czy metrów sześciennych śmieci, lecz Wasze zrozumienie, że co prawda las potrzebuje przyjaciół, którzy będą go sprzątali, ale jeszcze bardziej potrzebuje tych, którzy będą go odwiedzali i z niego korzystali - nie śmiecąc.

Leśna edukacja to kategoria, w której nauczyciele mogą wykazać się inwencją, a uczniowie zaangażowaniem w sprawy lasu. Wasze akcje powinny propagować właściwe zachowanie się w lesie i szacunek dla przyrody. W tej kategorii bardzo premiowana będzie pomysłowość i wrażliwość przejawiająca się w nadsyłanych pracach: literackich, plastycznych, fotograficznych, filmowych. Waszym zadaniem jest edukowanie nie tylko siebie, ale i swojego otoczenia ; innych uczniów w szkole, rodziny, sąsiadów.

Rozróżnienie kategorii konkursowych jest bardzo wyraźne i Komisja Konkursowa nie powinna mieć problemu z przyporządkowaniem Waszej pracy do jednej z nich, gdybyście zapomnieli to zaznaczyć w sprawozdaniu. Można też zgłosić się do obu kategorii konkursowych, ale oczywiście dwa sprawozdania prace muszą się wtedy różnić, tak by widać było, że zaangażowaliście swój czas i energię dwa razy bardziej.

Pod koniec roku szkolnego, najpóźniej do 31 sierpnia, musicie przekazać opis Waszych działań w formie sprawozdania do nadleśnictwa, z którym współpracowaliście. Żeby Wasze sprawozdanie mogło wziąć udział w konkursie, musi być bowiem potwierdzone przez nadleśniczego. Pracownicy Lasów Państwowych, z którymi na pewno zaprzyjaźnicie się podczas leśnych akcji, będą Wam we wszystkim pomocni.

Ponieważ nie możemy być z Wami podczas każdej leśnej akcji, czytanie i oglądanie Waszych sprawozdań na pewno sprawi nam wielką radość. Tak jak w ubiegłym roku, nie będzie to zapewne tylko kartka z podpisem nadleśniczego, choć ta kartka z podpisem i z pieczątką nadleśnictwa jest w sprawozdaniu niezbędna. Wasza pomysłowość i entuzjazm sprawią, że zostaniemy znowu zasypani kolorowymi albumami, prezentacjami na płytach CD, a nawet filmami DVD dokumentującymi leśne akcje. Prosimy tylko, byście przysyłając nam swoje prace, polegali na ich jakości, a nie na ilości.

O tym, co się dalej wydarzy z Waszymi sprawozdaniami, możecie przeczytać w regulaminie konkursowym zamieszczonym na www.tpl.org.pl/polski/konkursy.htm. Ostateczny werdykt Komisji Konkursowej ogłosimy w listopadzie. Wtedy też na specjalnie zorganizowanej uroczystości Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu wręczą nagrody zwycięzcom konkursu. Niezależnie od oceny sprawozdań, na pewno tak jak w ubiegłym roku szkolnym urządzimy wystawę najpiękniejszych prac.

I, jeżeli będziecie tego chcieli, zaprosimy na kolejny konkurs za rok.

Maciej Białecki
członek Zarządu Głównego TPL
maciej@bialecki.net.pl


Zgłoszenia udziału według województw

 

Województwo

Sprzątanie lasu

Leśna edukacja

dolnośląskie

47

84

kujawsko-pomorskie

29

39

lubelskie

26

41

lubuskie

42

79

łódzkie

7

16

małopolskie

35

49

mazowieckie

95

106

opolskie

12

30

podkarpackie

40

75

podlaskie

19

37

pomorskie

44

54

śląskie

48

82

świętokrzyskie

7

11

warmińsko-mazurskie

49

59

wielkopolskie

73

125

zachodniopomorskie

36

47

Zgłoszenia udziału według Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

 

 

RDLP

Sprzątanie lasu

Leśna edukacja

Białystok

26

49

Gdańsk

32

40

Katowice

70

131

Kraków

27

36

Krosno

36

66

Lublin

27

44

Łódź

14

22

Olsztyn

50

54

Piła

15

16

Poznań

56

103

Radom

10

19

Szczecin

33

48

Szczecinek

25

28

Toruń

34

49

Warszawa

73

83

Wrocław

45

80

Zielona Góra

36

66

RAZEM

609

934Lista szkół biorących uddział w konkursie

 

Zgłoszenia do konkursu w kategorii Edukacja Leśna - dokument programu Microsoft Excel

Zgłoszenia do konkursu w kategorii Sprzątanie Lasu - dokument programu Microsoft Excel


Regulamin II edycji konkursu CZYSTY LAS

Coraz częściej lasy są brudne i zaśmiecone.
Możemy to zmienić, to od nas samych zależy.


Ogłaszamy II ogólnopolski konkurs CZYSTY LAS pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych mgr inż. Andrzeja Matysiaka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu Prof. dr hab. Tomasza Boreckiego

Regulamin II Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu CZYSTY LAS

Cele konkursu

 • poprawa czystości polskich lasów
 • promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie
 • edukacja ekologiczna młodzieży

Warunki konkursu

1. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół średnich o profilu zawodowym. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

2. Czas trwania konkursu

Druga edycja obejmuje rok szkolny 2005/2006. Ogłoszenie konkursu w lutym 2006 r. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród do końca października 2006 r. Uroczyste wręczenie nagród w listopadzie 2006 r.

3. Kategorie konkursowe

 • Sprzątanie lasu; systematyczne akcje zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stała opieka nad wybranym terenem leśnym, polegająca na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowane nieodpłatnie.
 • Leśna edukacja, działalność propagująca właściwe zachowania w lesie oraz kształtująca wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody.

4. Zgłoszenia do konkursu

Do uczestnictwa w konkursie kwalifikuje Towarzystwo Przyjaciół Lasu na podstawie przysłanych zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, wg załączonego wzoru nadsyłają dyrektorzy szkół na adres: 

1. Towarzystwo Przyjaciół Lasu sekretariat: 00-480 Warszawa ul. Wiejska 7 m. 12, tel. 022 622 55 04, fax. 022 628 87 61, email: sekretariat@tpl.org.pl

2. właściwego terenowo nadleśnictwa tj. w zasięgu terytorialnym którego znajduje się szkoła.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2006 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faxem.

W sekretariacie Towarzystwa można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje o konkursie.

5. Kryteria oceny

 • Czas trwania i systematyczność prowadzenia akcji
 • Liczba osób biorących udział
 • Efekty rzeczowe (wielkość powierzchni, ilość usuniętych zanieczyszczeń w m3 lub tonach)
 • Udział w zajęciach kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody
 • Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych
 • Inne istotne działania na rzecz utrzymania czystości lasów

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z przebiegu uczestnictwa. Dane zawarte w sprawozdaniach powinny być potwierdzone przez nadleśniczego nadleśnictwa na terenie, którego odbywały się prace.

I etap:

1.Sprawozdanie z wykonanych prac, w dowolnej formie, należy przekazać do nadleśnictwa, z którym współpracowała szkoła podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa z dniem 31 sierpnia 2006 r.

2.Nadleśnictwa przekazują zebrane sprawozdania do właściwej Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, w której powołana przez dyrektora komisja konkursowa RDLP dokonuje oceny wykonanych prac na podstawie nadesłanych i potwierdzonych sprawozdań.

3.W skład Regionalnej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Dyrektora Regionalnego LP, Kuratorium oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem Komisji jest zakwalifikowanie i wyłonienie uczestników finału konkursu. Do finału kwalifikuje się wyróżniające się prace uczestników konkursu.

II etap:

4.Dyrektorzy Regionalni LP przekazują zakwalifikowane do finału prace i sprawozdania uczestników do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu w terminie do 25 września2006 r.

5. Ocenę prac i sprawozdań uczestników finału przeprowadza siedmioosobowa Komisja Konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele TPL, kuratorium oraz dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

6. Komisja Konkursowa wyłania laureatów konkursu w terminie do 31 października 2006 r.

7. Werdykt Komisji Konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom, przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na specjalnie zorganizowanej uroczystości w listopadzie 2006 r.

7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 20 000 zł dla jednej kategorii:

I nagroda wartości 10 000 zł,

II nagroda wartości 5 000 zł,

III nagroda wartości 3 000 zł,

IV nagroda wartości 2 000 zł.

Szkoły, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi dla uczniów. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień i nagród specjalnych.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

8. Postanowienia końcowe

Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu, chyba że dyrektor szkoły w zgłoszeniu zastrzeże sobie możliwość odbioru pracy, po zakończeniu konkursu. Ostateczny termin odbioru tych prac zostanie ogłoszony na stronie internetowej Towarzystwa.

Prawa do publikacji prac konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenia II edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronie internetowej Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują: DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w porozumieniu organizatorów lub niniejszym regulaminie podlegają obopólnym uzgodnieniom.Formularz zgłoszeniowy do konkursu CZYSTY LAS

Formularz zgłoszeniowy
II Ogólnopolski Konkurs CZYSTY LAS

pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych mgr inż. Andrzeja Matysiaka
oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu Prof. dr hab. Tomasza Boreckiego

Rok szkolny 2005/2006

 

Kategoria, której dotyczy zgłoszenie
(Sprzątanie lasu, Leśna edukacja)

 

Rodzaj szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, inne)

 

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Powiat

 

Województwo

 

Numer telefonu szkoły

 

Adres poczty elektronicznej szkoły

 

Nauczyciel
odpowiedzialny za udział w konkursie

 

Numer telefonu nauczyciela

 

Adres poczty elektronicznej nauczyciela

 

Liczba zaangażowanych uczniów

 

Lokalizacja terenu
objętego działaniami konkursowymi

 

Nadleśnictwo

 

Czy szkoła zamierza odebrać prace po rozstrzygnięciu konkursu?

 

Imię, nazwisko i podpis
dyrektora szkoły
dokonującego zgłoszenia

 

 

 


Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku maila zamiast podpisu dyrektora wystarczy, że zgłoszenie zostanie wysłane z oficjalnego adresu internetowego szkoły.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2006 r.

Formularz wypełnia się w dwóch egzemplarzach i przesyła na adres:

1. Towarzystwo Przyjaciół Lasu, 00-480 Warszawa ul. Wiejska 7 m. 12, tel. 022 622 55 04, fax 022 628 87 61, e-mail: sekretariat@tpl.org.pl  

2. właściwego terenowo nadleśnictwa tj. w zasięgu terytorialnym którego znajduje się szkoła.

Informacje o zasięgu terytorialnym nadleśnictw można uzyskać na stronie www.lp.gov.pl

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.