Walory artystyczne. - W miarę możliwości komisje dążyć będą do uzyskania opinii o walorach artystycznych prac konkursowych, poprzez udział znawców tematyki. W dużym stopniu elementem oceny będzie widoczny efekt wywołania wrażliwości na piękno środowiska leśnego, jego pojedynczych elementów oraz wrażliwości, na negatywne zjawiska w lesie, zobrazowanej w pracach konkursowych. Wyjątkowe walory artystyczne prac mogą być oceniane przez komisję centralną poprzez wyróżnienia lub nagrody indywidualne, jeśli zaistnieją takie sytuacje. Wystawa organizowana po uroczystym rozdaniu nagród, będzie sposobem na pokazanie i wyróżnienie młodych artystów. Galeria na stronie internetowej także pozwoli na ekspozycję wyjątkowych prac.