Rośliny i zwierzęta chronione w lesie - Tematyka aktualna we wszystkich kategoriach konkursowych i wiekowych. Wykazy roślin i zwierząt chronionych na danym terenie (danego nadleśnictwa) znajdują sie w planach ochrony przyrody. Należy skorzystać w tym przypadku z kontaktów z leśnikami z uwagi na ich bogatą wiedzę przyrodniczą i znajomość terenów. Tematyka ujęta w szeregu popularnych wydawnictw i na stronach internetowych.
Wskazane są lokalne, szkolne konkursy na temat roślin i zwierząt chronionych, mające na celu wzrost zainteresowania ochroną przyrody wśród dzieci i młodzieży wraz z utrwaleniem wizerunku obiektu chronionego.
Leśne patrole mają szansę realizacji ciągłego monitoringu tych obiektów a dla utrwalenia wizerunku chronionych roślin i zwierząt wdzięczną kategorią jest "Las w sztuce".