Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych. - Oryginalność oraz innowacyjność form i metodyki edukacji będzie dodatkowym walorem prac konkursowych. Nowe formy i elementy innowacyjności powinny być wyróżnione i udostępnione dla szerszego grona uczestników konkursu i ich wychowawców. Udostępnienie poprzez wystawę i strony internetowe wyróżni laureatów oraz spopularyzuje te nowe rozwiązania na skalę kraju. Systematyczność działań edukacyjnych została opisana przy innym kryterium oceny. Działania promocyjne i ich systematyczność zostaną uwzględnione w ocenie. Zakres tych działań obejmuje promocję środowiska jakim jest las i jednocześnie leśników, którzy o to środowisko dbają.