Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody. - W działaniach konkursowych we wszystkich kategoriach, powinien znajdować się element wychowawczy, wpływający na kształtowanie postaw. Istotne jest przy sprzątaniu lasu aby nie prowadzić do uzyskania maksymalnej ilości sprzątniętych śmieci, lecz do uzyskania wrażliwości na to negatywne zjawisko i ukazania ogromu pracy jaką trzeba wykonać aby utrzymać porządek w lesie. Stała opieka nad fragmentem lasu, a następnie uzyskanie pozytywnych odczuć piękna czystego lasu daje możliwość wyrażania tego w postaci prac artystycznych. Powinien w kształtowaniu postaw pojawić się element klęsk dotykających las ( pożary, gradacje owadów, huragany). Obraz lasu po klęsce powinien kształtować wrażliwość tak, aby młody człowiek doceniał wysiłek ludzi ratujących a następnie odbudowujących środowisko leśne.