"Las w sztuce" - kategoria obejmująca realizowane działania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Nowa kategoria poszerzająca zakres działań w kierunku prac artystycznych o tematyce leśnej. Działania w tej kategorii polegają głównie na organizacji plenerów, warsztatów i konkursów lokalnych w danej placówce promujących tematykę leśną. W sprawozdaniu należy opisać uczestnictwo wszystkich biorących udział w konkursie . Wyróżnione prace powinny znaleźć się w sprawozdaniu w postaci ich fotografii lub w naturze pod warunkiem zachowania niedużych rozmiarów i wagi. Należy uwzględnić rozmiar dokumentacji prac pozwalający na ich transport do komisji regionalnych i centralnej. Pożądana wielkość sprawozdania - format A4. Zgodnie z regulaminem można w sprawozdaniu przyjąć formę elektroniczną. Kategoria nie posiada żadnych sztywnych reguł ograniczających pomysłowość i wizję twórców. W zależności od grupy wiekowej, rodzaju placówki, zgodnie z programami nauczania należy przyjąć sposób przeprowadzenia prac konkursowych.