Liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki). - Relacja procentowa zaangażowania dzieci lub młodzieży w konkursie, w stosunku do ogólnej ich liczby w placówce będzie wykładnikiem tej oceny. Oczywiście w ocenie należy uwzględnić możliwości danej placówki lub grupy wiekowej w placówce. W przedszkolu edukację realizować można w większym stopniu wśród starszych dzieci niż młodszych i te relacje są mniej korzystne niż w szkole podstawowej. W placówkach o mocno zróżnicowanym wieku uczestników, w kategorii "Leśny Patrol" mogą uczestniczyć tylko starsi i również tego typu relacje będą brane pod uwagę.