Czas trwania i systematyczność prowadzonych działań. - Ocena czasu trwania działań, dotyczy głównie edukacji. Edukacja leśna powinna mieć trwały charakter, czyli nie może być prowadzona sporadycznie, lecz systematycznie, w ciągu trwania konkursu. Czas poświęcony na realizację działań edukacyjnych, powinien wyraźnie świadczyć o zapewnieniu utrzymania dobrej jakości, oraz uzyskania wyczerpującej wiedzy na poziomie danej grupy wiekowej. Na pewno częstotliwość działań równomiernie rozmieszczona w czasie, oraz wzajemne relacje czasu trwania tych działań pomiędzy uczestnikami konkursu będą czynnikiem decydującym o zajęciu kolejnego miejsca w rankingu. Częstotliwość działań edukacyjnych oraz czas ich trwania świadczyć będzie o trwałości efektu ekologicznego, czyli tworzenia właściwych postaw i zachowań uczestników konkursu wobec środowiska leśnego i otaczającej przyrody. Podobna sytuacja ma miejsce w działaniach "Leśnych Patroli" oraz organizacji zajęć wypełniających kategorię "Las w sztuce". Na pewno systematyczność "Patroli" ma znaczenie w tej kategorii a czas poświęcony na kształtowanie wrażliwości na piękno środowiska leśnego wpłynie na ocenę działań artystycznych. szansę realizacji ciągłego monitoringu tych obiektów a dla utrwalenia wizerunku chronionych roślin i zwierząt wdzięczną kategorią jest "Las w sztuce".